Vårens första Branschfrukost Live hölls den 24 januari!

Våra frukostmöten brukar samla ett tvärsnitt av det ekosystem musikbranschen utgör, en trend som håller i sig. Fina möten och goda samtal. 

Datum för kommande frukostträffar under våren: 

7 februari – Branschfrukost Online 
21 februari – Branschfrukost Umeå 
7 mars – Branschfrukost Online 
21 mars – Branschfrukost Göteborg 
4 april – Branschfrukost Online 
15 april – Internationell Branschfrukost Skellefteå (under galahelgen) 
2 maj – Branschfrukost Stockholm 

Väl mött!