Välkommen till förbundsstämman 2018!

Kallelse till förbundsstämman

Datum: lördag, den 26 maj 2018

Tid: kl 13.00

Plats: Eric Sahlström Institutet, Bruksgatan 3 i Tobo

Motioner och stadgeändringsförslag skall inlämnas till styrelsen minst tolv veckor före

förbundsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av mötesfunktionärer och två protokolljusterare.

2. Fastställande av mötets behörighet.

3. Val av kommittéer och andra utskott som stämman önskar utse.

4. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Beslut om verksamhetsplan.

7. Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande av arbetsgrupper.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av budget.

10. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen.

11. Val av två revisorer och två suppleanter.

12. Övriga val

13. Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.

14. Behandling av under stämman väckta frågor.

RFoDs årstämma sker i anslutning till Akustiskt i Tobo 18. En fin liten festival där man som publik kommer riktigt nära musiken och artisterna. All den energi och spänning som skapas på den lilla scenen når direkt den omgivande publiken i den vackra och akustiskt glada salen. Efter det blir det dans natten lång. Se Facebookevent för detaljer!

Mer info och hitta till ESI:

http://esitobo.org/jubileumsdagar-24-26-maj-2018-esi-20-ar/
 
https://www.facebook.com/esitobo/
 
http://esitobo.org