Välkommen till återupptagen förbundsstämma 2020!

Kallelse till återupptagen förbundsstämman den 27 september kl.18.00 
Datum RFoD:s forbundsstämma: Söndag, den 10 maj 2020. Tid: kl.15.00

Återupptas: Söndag, den 27 sept 2020. Tid: kl 18.00 

Mötet hålls i Zoom, länk erhålles efter anmälan här: 
https://form.jotform.com/202566334653355

På den återupptagna förbundsstämman behandlas två kvarstående punkter, nr 4 och 5 på dagordningen.

På grund av omständigheter i samband med covid19 hade vi inte revisionsberättelse 2019 från revisor i tid för RFoD:s förbundsstämma den 10 maj.  Därför beslutade mötet att förbundsstämman skulle återupptas för två kvarstående punkter när revisionsberättelse lämnats.

Dagordning
Årsredovisning och revisionsberättelse (signerad av styrelsen)
Årsredovisning och revisionsberättelse (signerad av revisor)