Thuva Härdelin ny verksamhetsledare för Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Thuva Härdelin börjar som ny verksamhetsledare för RFoD den 1 november efter sjutton verksamma år i Malmö.

 Thuva HrdelinFoto Kristofer juel 

Under tiden i Malmö har Thuva varit verksam som musiker, producent, pedagog och arrangör. Hon har också varit projektledare för ett flertal projekt inom musikområdet, bla med kompetensutveckling och mångfald i RFoD´s stora projekt Katapult för mångfald 2013 -2014.

Som folkmusiker känns Thuva igen som medlem i spelmansfamiljen Härdelin från Delsbo i Hälsingland där hon också är bokare och festivalansvarig för anrika Delsbostämman sedan ett par år tillbaka. Thuva blev riksspelman 1985 och har sedan dess hörts i olika konstellationer, tillsammans med sin far Thore Härdelin, i mångårigt samspel med ackordionisten Lelo Nika och med många andra.

”Folkmusiken är mitt hjärta och min glädje, den har funnits med mig hela livet. Jag har i mina olika yrkesroller hängivit mig åt att fördjupa mig i traditionell musik såväl som nyskapande och genreöverskridande, lokal som global. Jag tror på det livsbejakande i folkmusiken och dansen, kraften som finns i den och i alla de som utövar och tar del av den.”