Statlig arrangörsstöd 2018 fördelat!

Nu har vi ett beslut om fördelning av det statliga arrangörsstödet för 2018. Vi har i år haft 2 100 000 kr att fördela jämfört med 1 383 000 år 2017. Det är en ökning med 717 000 kr jämfört med förra året som görs tack vare regeringens budgethöjning till det fria kulturlivet. RFoD var den organisation som fick den absolut högsta höjningen av alla de riksorganisationer som sökte för vidareförmedling av bidrag till sina arrangörsföreningar. Det visar att RFoDs medlemsföreningar har ett angeläget och jämställt program som håller en hög konstnärlig kvalitet. Bland beviljade ansökningar återfinns också tre nya föreningar.

Det är RFoDs verkställande utskott som tagit beslutet om fördelning efter förslag från arrangörsrådet som 2018 har utgjorts av Irene Ala-Jukuri, Sonia Braska, Astrid Selling och Pernilla Willman. 

Stödnivåerna är alla bedömda utifrån följande riktlinjer:

  • Hur mycket vi har fått tilldelat i medel från Kulturrådet.
  • Hur många berättigade ansökningar som inkommit och hur de står i paritet med varandra, vad gäller uppfyllda kriterier.
  • Hur stor är omfattningen av den professionella och kontinuerliga konsertverksamheten? Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4 konserter med professionella musiker genomförs per år.
  • Hur innefattar verksamheten de kulturpolitiska prioriteringarna? De kulturpolitiska prioriteringarna innebär arbete för jämställdhet, verksamhet för och med barn och ungdomar samt mångfaldsarbete.
  • Hur mycket kommunalt och regionalt stöd får föreningen?
  

Sökande organisation

Beviljat

Ankaret Kulturförening

130 000

Bergshamra för alla

15 000

Boda Hembygdsförening

60 000

Burträsksvängen

90 000

FaluFolk Musik & Dans

90 000

Felan – förening för folkmusik och dans

60 000

Folkmusik i Linköping

25 000

Folkmusikföreningen Valshuset

100 000

Folkmusikparaplyet i Dalarna

33 000

Föreningen Folkmusikkaféet Allégården

150 000

Föreningen Midvinterton

50 000

Fridals Kulturförening

20 000

Hässleholms Folkforum

50 000

Klubb SAM

50 000

Kulturfören. KAOS, Kultur Ansvar Och Skaparglöd

0

Kulturföreningen Tontroll

30 000

Malmö Folkmusikförening

170 000

Medelpads Folkmusikförbund

55 000

Musikföreningen Apoteket

40 000

Nivren FDG

40 000

Örnsköldsviks Folkmusikförening

60 000

Pitebygdens Musikförbund

25 000

SFG, Samrådet för Folkmusik i Gävleborgs län

60 000

Svenskt-Arabiskt Kulturcenter

45 000

Tangofolk Malmö

20 000

Teaterföreningen Sláva

50 000

Torshälla Finska Förening

50 000

Umeå folkmusikförening

333 000

Urkult

50 000

Världens Musik och Dans i Västmanland

60 000

Västmanlands-dala nations studentspelmanslag

15 000

Vätterbygdens folkmusikförening

40 000

VisaFolk – Visor & Folkmusik i Sörmland

34 000

  

Summa

2 100 000

När någon i arrangörsrådet anmält jäv, har den personen inte deltagit i varken beredning eller beslut av aktuell ansökan.

I arrangörsrådet har följande jäv anmälts: Irene Ala-Jukuri: Kulturföreningen Tontroll och Torshälla Finska Förening. Sonia Braska: Folkmusik i Linköping.