RFoD på Folk och Kultur i Eskilstuna

Dansaren och musiken

Hur jobbar vi som dansare/danspedagoger i förhållande till att vi är beroende av musiker/musik?

De flesta folkliga dansformerna är tätt sammanslingrade med musiken och musiker. I ett socialt sammanhang behöver vi dansa och musicera ihop, och ska vi göra sceniska arbeten är vi i behov av att samarbeta med en musiker. Detta medför särskilda förutsättningar för dansen i jämförelse med andra konst och utövarformer och ställer andra krav på arrangörer och scener.

Arrangör: Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Medverkande
Thuva Härdelin
Klara Andersson
Annette Taranto Fuller

Läs mer här:
https://folkochkultur.se/program/punkt/803

Plats: C-hallen, Munktellmuseet
Tid: Fredag 10:00 – 11:00