RFoD Nyhetsbrev

RFoD NYHETSBREV

 

Under hösten har Lars Farago successivt lämnat över sina arbetsuppgifter till vår nya förbundssekreterare Sofia Joons. Lars kommer även i framtiden att ha en roll för RFoD, men då som projektledare eller för specifika uppdrag. Lars har betytt oerhört mycket för RFoD, han har varit drivande och utvecklat föreningen och dess verksamhet på ett fantastiskt sätt. Vi vill på alla sätt tacka honom för allt arbete han lagt ned och önska honom all lycka som nybliven pensionär. Mer om Lars kommer i tidningen Folkmusik och Dans!

 

RFoDs KANSLI HAR FLYTTAT OCH HAR NY PERSONAL!

Från och med november 2013 är vår adress:

 

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)

Hornsgatan 103

117 28 Stockholm

 

I två rum på åttonde våningen i STIM-huset, mitt emellan Zinkensdamm och Hornstull på Södermalm, finns idag RFoDs kansli som består av:

 

Sofia Joons – verksamhetsledare/förbundssekreterare (076-4108764)

Ina Flid – assistent/kommunikatör (076-5251774)

Måns Engman – IT (073-6423942)

Evelyne Lauwers – medlemsregister (070-0448187)

Inga Cederberg – bokföring

 

Nytt är också att vi har stängt vårt plusgiro och numera endast använder oss av vårt bankgiro 5815-3289 i Handelsbanken. Tänk på det när du betalar din/er medlemsavgift!

 

UPPDATERAD MEDLEMSFÖRSÄKRING HOS FOLKSAM!

Vi har sett över och förbättrat vårt avtal med Folksam. Nytt för 2014 är att självrisken är mindre och basbeloppen större. Dessutom har vi lagt till tjänsteresor i försäkringen. Försäkringspremierna är samma som för 2013. För mer information – skriv till sofia.joons@rfod.se.

 

UPPDATERING AV MEDLEMSREGISTRET!

Register är ett laddat tema idag, men faktum kvarstår – många myndigheter och bidragsgivande instanser kräver en mer nyanserad bild av RFoDs medlemmar/medlemsföreningar när vi söker projekt- och verksamhetsstöd. Vi har sammanställt en ny medlemsenkät där medlemsföreningar utöver kontaktuppgifter och antal medlemmar har möjligheten att fylla i köns- och åldersfördelning bland sina medlemmar.

För att spara på miljön tänker vi i framtiden skicka ut nyhetsbrev som e-mail/pdf – om du vill ha ditt nyhetsbrev som brev/med post, kan du även markera detta ienkäten som finns på hemsidan under ”bli medlem”!

 

NY HEMSIDA!

Vi har under året som gått arbetat med en ny hemsida. Den öppnas med grundläggande texter och funktioner den 15 januari för att sedan bygga vidare på den under våren.

 

STIM-AVTAL

STIM har beslutat att folk- och världsmusik ska jämställas med andra genrer och vill att RFoDs medlemmar fr.o.m. januari 2014 istället för att betala schablon-mässiga avgifter rapporterar sina evenemang i efterhand och betalar STIM-avgift utifrån:

1.     Antal sålda biljetter/publiksiffror

2.     Biljettpris

3.    Andel skyddad musik

Vi kommer även fortsättningsvis subventionera våra medlemmars STIM-avgifter och betalar halva avgiften, maximalt 200 kr. Mer information om den nya proceduren finner du på hemsidan efter den 15 januari 2014!

 

STALLET HAR FÅTT UTVECKLINGSBIDRAG!

Vi har i dagarna fått veta att Stallet Folk och Världsmusik får ökat stöd från Stockholms Läns Landsting 2014 (635.000 kr) och lika stort stöd från Stockholms Stad som förra året (290.000 kr). Nytt för i år är att vi sökte och har fått 200.000 kr för uppdatering av Stallets ljud- och ljusteknik av Stockholms Stad. Vi gläder oss att under våren kunna erbjuda både musiker och publik bättre teknik!

 

UPPROP FÖR DET FRIA MUSIKLIVET!

Vi har under hösten tillsammans med 17 andra riksorganisationer inom det fria musiklivet sammanställt ett upprop vars mål är att dra politikers och medias uppmärksamhet till det fria musiklivets behov på förbättrad infrastruktur och ökat stöd. Mer information finns på www.ettmusiklivforalla.se. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt skriver under och bidrar till att stärka folk- och världsmusiken röst i det fria musiklivet! Uppropets arbetsgrupp, där Sofia Joons medverkar för RFoDs räkning, kommer i det närmaste planera vårens offentliga och rikstäckande kampanj och alla idéer och initiativ är hjärtligt välkomna!

 

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 12-13 APRIL

Härmed kallas alla medlemmar till förbundsstämma 12-13 april i Stockholm. Exakt plats meddelas senare.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 18 januari!

För nominering till förtroendeposter vänd er till valberedningens sammankallande Eva Omagbemi, eva@mixmusik.com.

 

RFoD önskar er alla trevliga helger ett gott nytt 2014!

Sofia Joons, verksamhetsledare/förbundssekreterare

Thomas Tejle, styrelseordförande

 

PS: Följ och gilla oss gärna på Facebook! Där kommer mer löpande information!