Regionala arrangörsträffar!

I samarbete med ett gäng systerorganisationer, kommer vi i vår bjuda in till regionala stormöten. Vi vill bjuda in er en helg – lördag till söndag – från lunch till lunch, med kostnadsfri övernattning (för er som har längre än en timmes resa från mötet). Det blir seminarier, samtal och konserter!

OBS! Om det skulle passa bättre för dig att besöka ett annat regionalt möte än det som rent geografiskt var tänkt – tveka inte att anmäla dig till detta istället – det löser vi!


Vi öppnar nu anmälan för vårens tre första regionala möten:
1-2 februari i Bollnäs för mitt-Sveriges alla arrangörer (Dalarna, Gävleborg, Örebro län, Västmanland, Södermanland och Uppsala län.
15-16 februari i Malmö för syd-Sveriges alla arrangörer (Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköpings och Kalmars län)
21-22 mars i Trollhättan för väst-Sveriges alla arrangörer (Västra Götaland, Värmland)

Se program för träffen i Bollnäs 1-2 februari!

Läs mer här och anmäl dig före den 15 januari!

Regionala arrangörsträffar

Arrangörsstöd

Sommaren 2018 har Kulturrådet ändrat sina regler kring fördelning av statligt arrangörsstöd. Enligt det nya beslutet, ska riksförbunden inte längre vidareförmedla stödet, istället ska stöd sökas direkt från Kulturrådet. Samtidigt togs regeln om nödvändig kommunal finansiering bort, nu krävs inte stöd från kommun eller landsting utan andra alternativa finansiärer kan användas.

De viktigaste förändringar för RFoD:s medlemmar är följande:

1. Redan fr.o.m. kommande sökningsomgång, som startar den 18 september, ska arrangörer söka pengar direkt från Kulturrådet. INGEN möjlighet till förlängd deadline kommer att beviljas!

2. Ansökningsblanketten finns på Kulturrådets hemsida och fylls i samt skickas in online. Men till skillnad från tidigare system, går det att spara utkastet under processen. Länk till blanketten (obs! bara ett arbetsmaterial).

3. RFoD har nu ingen del i själva ansökningsprocessen, men svarar gärna på frågor som rör ansökningarna och fortsätter jobba för att arrangörernas villkor ska stärkas.

4. Eventuella rättelser skickas direkt till Kulturrådet via er inloggning på deras hemsida.

5. Det är inte längre nödvändigt att ha stöd från landsting/region utan annan finansiering räknas också för att få Kulturrådets arrangörsstöd.

6. Även arrangörer utan koppling till riksförbund kan söka Kulturrådets arrangörsstöd.

 

Övrig information

Här kan du läsa mer om arrangörsstödet och de bidrag du kan söka direkt från Kulturrådet!

Riksförbunden anser att beslutet om ändrade regler är förhastat

Statens kulturråd har beslutat förändra bidragsgivningen till några av musiklivets organisationer som tillsammans representerar över 400 föreningar som regelbundet arrangerar konserter.

Med anledning av detta har Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet och Sverige Orkesterförbund skrivit till Kulturrådet och gett synpunkter på vad vi tycker är ett förhastat beslut.

Läs hela skrivelsen här.

Bidragsbesluten för nuvarande omgång meddelas under februari månad 2018.