En stor del av RFoDs verksamhet drivs i form av projekt som löper över olika lång tid. Just nu pågår de följande projekt som RFoD driver och/eller samarbetar i:

Stallet Folk & Världsmusik 

RFoD driver Stallet Folk- och Världsmusik som är en av landets främsta scener och mötesplatser för genren.
Läs mer på www.stallet.st

Folk & Världsmusikgalan

Folk & Världsmusikgalan vill höja genrens status, uppmärksamma dess främsta artister och aktörer samt bjuda publik och medverkande på en årligen återkommande, oförglömlig fest.

Galan arrangeras under våren varje år sedan 2010 och flyttar runt i landet. Hittills har galan ägt rum i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Umeå, Västerås och Helsingborg. Arrangemanget bygger på ett samarbete mellan ett 30-tal organisationer och institutioner som koordineras av RFoD. Galans huvudpartners RFoD, SSR, Svenska Folkdansringen, ESI och Kulturens Bildningsverksamhet.

Läs mer på www.folkgalan.se


Nya arrangörer

Nya Arrangörer är en tvåårig, genreöverskridande satsning för att fånga upp och stärka nya arrangörsinitiativ och nätverk i det fria musiklivet med fokus på kunskapsutbyte, praktisk handledning och nationella nätverk. Nya Arrangörer är ett samarbete mellan Svensk Jazz, RFoD och RANK (Riksförbundet av Nutida Konstmusik). 

Den pågående omgången av Nya Arrangörer utlystes under hösten 2016. Upplägget denna gång är att etablerade och nya arrangörer delats upp i parvisa samarbeten där syftet är att lära av varandra. De deltagare som blev utvalda representerar olika genrer och delar av landet.

Läs mer på www.svenskjazz.se/sv/nya-arrangoerer 

 

Samspel

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för Samspel är MAIS (Musikarrangörer i Samverkan där RFoD ingår) och Statens Musikverk är uppdragsgivare

Läs mer på samspelsverige.se

 

Världens Musik o Dans

 Är ett utvecklingsprojekt som drivs av RFoD, SSR, Svenska Folkdansringen, ESI och Kulturens Bildningsverksamhet och som rullar genom landet där vi samarbetat med Statens Kulturråd, flera län, landsting och regioner. Projektet startades 2008 och har bl a arbetat i Skåneregionen, Värmland, Västra Götalandsregionen, Uppland, Västernorrland och Västmanland.  VMoD ska synliggöra folk- och världsmusik samt folk- och dans och göra genren tillgänglig för fler. Vi vill väcka intresset hos fler och hjälpa redan aktiva utövare att utvecklas.

Läs mer på www.vmod.se

 

Ny(A)modigheter

Ett projekt drivet av Musikarrangörer i samverkan (MAIS) där RFoD ingor med stöd från PostkodLotteriet. Som arrangör har du under 2017 möjlighet att ansöka om stöd på upp till 15 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer – konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. Konserter inom projektet skall vara genomförda senast den 31 mars 2018. I projektet ingår också kompetensutveckling på distans eller under en av våra fyra seminariehelger.

Läs mer på www.nyamodigheter.se

 

Dans och Spelmansstämma

RFoD, SSR, Svenska Folkdansringen, ESI och Kulturens Bildningsverksamhet arrangerar dans och spelmansstämma - spel till dans, buskspel, minikonserter över generationsgränserna i Kungsträdgården. Som riksorganisationer erbjuder vi verksamhet i hela landet och vill genom detta arrangemang visa upp den traditionella musiken och dansen mitt i huvudstaden – mellan bussen och tunnelbanan. Folkmusiken och den folkliga dansen i Sverige har djupa rötter långt utanför vårt eget land. Bland medverkande grupper spelas musik av traditionsbärare från alla landskap.

Läs mer på www.dansochspelmansstamma.se

 


Våra tidigare projekt:

Publiken i fokus (2015)

En förstudie som drevs i samarbete mellan tre organisationer för att öka förståelse för publikens behov och intressen.

Katapult för mångfald (2013-2014)

Katapult för mångfald stödde professionella musiker och dansare med bakgrund utanför Sverige till att höras och synas på svenska scener.

 

Folk You jobbar för nya möjligheter för unga som dansar och spelar inom världsmusik, hiphop och all världens folkmusik.
 
 
 
EPOS är ett nätverk och mentorsprogram för och med kvinnliga musiker, dansare och producenter inom folk- och världsmusikgenren.
 
 
 
Förutom de nämnda projekt som RFoD drev, samarbetade vi med projektet No Limit som stödjer musik- och dansentusiaster med funktion- och rörelsehinder.