Polska – Musik och Dans, levande kulturarv

Den 30 maj 2024 publicerades 13 nya tillägg till Sveriges lista över levande kulturarv.
Ett av dessa är Polska – Musik och Dans

Vad blir effekten?
Blir vi fler som kan skilja mellan polka och polska?
Blir det fler som provar att spela polskelåtar eller dansa polskor?
Får fler folkmusiker välbetalda spelningar?

https://levandekulturarv.se

Vill du höra, dansa, pröva polska besök någon av sommarens spelmansstämmor eller folkmusikfestivaler
Här är några tips på större arrangemang – öppna pdf-filen för fler tips
Ransäterstämman 6-9/6 https://ransatersstamman.se/
Bingsjöstämman 2-3/7 https://www.bingsjostamman.se/2024/
Delsbostämman 5-7/7 https://www.delsbostamman.nu
Folkrot 12-13/7 https://www.folkrot.se/
Korröf folkmusikestival 25-27/7 https://www.korrofestivalen.se/
Urkult 1-3/8 https://www.urkult.se/
Norrköping Folkmusikfestival 4-6/10 https://festival.folkmusik.nu/
Planeta festival 24/10-3/11 https://planeta.se/
Ume folkmusikfestival februari 2025 https://umefolk.com/sv
Stallet Världens Musik på Blasieholmen i Stockholm 100 arrangemang med folkmusik från hela världen bla polskor https://stallet.st
Skeppis – Föreningen Folkmusikhuset i Stockholm nästan varje söndag utom under sommaren https://www.folkmusikhuset.se