På Turné!

På Turné är ett unikt samarbete mellan regionala musikinstitutioner och musikarrangörer över hela Sverige. Målet är en ny nationell turnéstruktur där fler ska kunna ta del av ett brett musikutbud av hög kvalitet, oavsett var man bor. Utformandet av projektet sker i samarbete mellan Regional Musik i Sverige, MAIS – Musikarrangörer i Samverkan, där alla musikriksförbund samverkar, bl.a. RFoD, och det övriga fria musiklivet.

Projektet På Turné har fått stöd från Kulturrådet för ett första pilotår för att utforma en långsiktig, fungerande modell där institution och det fria musiklivet arbetar i gemensamma programråd, som bildats för varje genre, med regionala representanter och representanter från det fria arrangörsledet. Programråden ansvarar för att göra ett ramverk för vilken typ av produktion som ska presenteras. Programråden ansvarar för att samla in, lyssna på material och utvärdera vilken produktion som passar bäst enligt de förslag man får in.

De regioner som medverkar under 2020 är:
Region Skåne/Kronoberg, Region Gotland, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Halland, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Västernorrland, Region Västra Götaland och Region Stockholm. 

https://www.kulturivast.se/musik/pa-turne-det-har-hander-hosten-2019

Marie Tarrach Bävholm, Ordförande programrådet Folk & Världsmusik
Tel. 0703 49 21 59
E-post: marie.bavholm@kulturivast.se

Jennie Vilhelmsson, Enhetschef Kultur i Väst
Tel. 0761 – 29 69 74
E-post: jennie.vilhelmsson@kulturivast.se