Visioner

  • Folk- och världsmusiken är en genre under utveckling och en allt större del av utövarna är professionella. Vi vill stödja denna process och verka för att deras uttryck ska nå ut till en bredare publik och bli mer synlig i kulturlivet.
  • Vi vill både bevara traditioner och främja nyskapande för utveckling av artisters konstnärskap.
  • Vi vill att mångfald ska vara en naturlig del av den traditionella musiken.
  • Våra visioner handlar om demokrati. Vi arbetar för att kulturlivet ska spegla en större bredd av uttryck, mångfald och jämställdhet.
  • Genom aktivt publik och arrangörsutvecklingsarbete arbetar vi för att genren ska bli synligare, öka sina kontaktytor och därmed nå en bredare publik.