Vilka är vi

Kansli

Thuva Härdelin
Verksamhetsledare RFoD
070-924 84 66
thuva@rfod.se

Peter Bothén
Stallet, producent/verksamhetsledare
076-525 17 73
peter.bothen@rfod.se

Ina Flid Fridell
Assistent, ansvarig för medlemsregister
 RFoD
076-525 17 74
ina.flid@rfod.se

Kasia Syty
Stallet, kommunikatör & producent
073-871 81 81
kasia.syty@rfod.se

Styrelse

Eva Omagbemi
Ordförande
Malmö
073-680 40 78
eva.omagbemi@rfod.se

Marta Andersson
Kassör
Stockholm
marta.andersson@rfod.se

Irene Ala-Jukuri
Viceordförande
Eskilstuna
070-772 09 44
irene.ala-jukuri@rfod.se

Ledamöter

Alar Kuutmann
Torshälla
016-35 85 24
070-555 29 80
alar.kuutmann@rfod.se

Allan Skrobe
Malmö
allan.skrobe@rfod.se

Markus Falck
Umeå
markus.falck@rfod.se

Jennie Wilhelmsson
Göteborg
jennie.wilhelmsson@rfod.se

Isak Bergström
Örebro
isak.bergstrom@rfod.se

Valberedning

Peter Ahlbom (sammankallande)
Stockholm

Sofia Joons
Helsingfors

Revisorer

Eva Yng
Legitimerad revisor

Jan-Anders Andersson