Vår tidning ”Folkmusik & Dans” kom ut 1991-2016 och följde och debatterade genrens utveckling. Den kom ut med fyra nummer per år och ingick i medlemsavgiften. 
Från och med januari 2018 är tidningen ersatt med nytt nyhetsbrev.

 

Arkiv för år 2016:

Nr 1
Nr 2
Nr 3-4

Arkiv för år 2015:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

Arkiv för år 2014:

Nr 1
Nr 2
Nr 3-4 (dubbel)