Swedish Root Category

Här kommer vi lägga ut publicerade artiklar om RFoD och vår verksamhet samt länkar till TV- och radioavsnitt om våra aktiviteter.

STALLET FOLK & VÄRLDSMUSIK 2014

 

Beskrivning av verksamheten

 

Genom Stallet arbetar RFoD med att föra fram det bästa folk- och världsmusik genren i Sverige har att erbjuda. Under 2013 har en stor utveckling skett av organisationen bakom verksamheten. För att tydligt skilja på Stallets olika funktioner kommer vi i vår ansökan lyfta fram tre aspekter:

 

•                    PRODUCENTEN Stallet

•                    VÄXTHUSET Stallet

•                    KONSERTLOKALEN Stallet

 

PRODUCENTEN Stallet

Producenten Stallet producerar ett väl sammansatt konsertprogram med arrangemang både i konsertlokalen Stallet och andra scener i Stockholm. Producenten Stallet har ett gott anseende både i folk- och världsmusikens Sverige och internationellt. Vi hjälper utländska arrangörer komma i kontakt med svenska artister och ger goda råd till svenska och utländska aktörer (t ex ambassader) som vill presentera sitt lands folkmusik i Stockholm och nå ut till en bredare publik.

VÄXTHUSET Stallet

En del av Stallets verksamhet är att lyfta fram nya, kvinnliga och invandrade artister. Stallet är en viktig scen för unga folk- och världsmusik artister och det är många idag både nationellt och internationellt väletablerade artister och grupper som börjat sin karriär på Stallet. Stallet är en väletablerad scen med hög status för unga artister och med event-serien ”Klubb 7” – konserter för unga med unga artister arrangerade av unga arrangörer - ger vi även nya arrangörer möjligheten att förverkliga sina drömmar och idéer.

KONSERTLOKALEN Stallet

Konsertlokalen Stallet är en unik sal med genreanpassad ljudteknik och erfarna ljudtekniker som är en eftertraktad konsertlokal inte bara för folk- och världsmusik genren utan även för andra genrers arrangörer. Med en idealpublik på 30-150 beroende skapas en speciell kontakt mellan artister och publik. Under 2013 har vi börjat hyra ut Stallet till andra genres arrangörer. Dessa cross-over arrangemang kallar vi ”Stallet Guest” och i reklamen förklaras tydligt att det är en annan musikgenre eller evenemang som kommer äga rum i konsertlokalen Stallet. 

STIM har beslutat att folk- och världsmusik ska jämställas med andra genrer och vill att RFoDs medlemmar fr.o.m. januari 2014 istället för att betala schablon-mässiga avgifter rapporterar sina evenemang i efterhand och betalar STIM-avgift utifrån:

1.     Antal sålda biljetter/publiksiffror

2.     Biljettpris

3.     Andel skyddad musik

Här är tre tabeller du kan använda dig av för att räkna ut STIM-avgifter till dina evenemang:

BILJETTPRIS

Skyddad musik    > 30% mer än 31 min.

Gratis

1-100

101-150

151-200

PUBLIK

50

197,5

278

382

521

100

395

556

764

1042

150

592,5

834

1146

1563

200

790

1112

1528

2084

250

987,5

1390

1910

2605

300

1185

1668

2292

3126

           

BILJETTPRIS

Skyddad musik    < 30%

Gratis

1-100

101-150

151-200

PUBLIK

50

161

161

161

161

100

161

166,8

229,2

312,6

150

177,75

250,2

343,8

468,9

200

237

333,6

458,4

625,2

250

296,25

417

573

781,5

300

355,5

500,4

687,6

937,8

           

BILJETTPRIS

Skyddad musik    < 5%

Gratis

1-100

101-150

151-200

PUBLIK

50

161

161

161

161

100

161

161

161

161

150

161

161

161

161

200

161

161

161

161

250

161

161

161

161

300

161

161

161

161

Vi har även laddat upp speciella checklistor för artister, folkmusiker och spelmän samt arrangörer/musikevenemang som förklarar era rättigheter och möjligheter - kolla in i vår Bibliotek.

För mer information gå in på STIMs hemsida – www.stim.se.

Sommaren 2018 har Kulturrådet ändrat sina regler kring fördelning av statligt arrangörsstöd. Enligt det nya beslutet, ska riksförbunden inte längre vidareförmedla stödet, istället ska stöd sökas direkt från Kulturrådet. Samtidigt togs regeln om nödvändig kommunal finansiering bort, nu krävs inte stöd från kommun eller landsting utan andra alternativa finansiärer kan användas.

De viktigaste förändringar för RFoD:s medlemmar är följande:


1. Redan fr.o.m. kommande sökningsomgång, som startar den 18 september, ska arrangörer söka pengar direkt från Kulturrådet. INGEN möjlighet till förlängd deadline kommer att beviljas!

2. Ansökningsblanketten finns på Kulturrådets hemsida och fylls i samt skickas in online. Men till skillnad från tidigare system, går det att spara utkastet under processen. Länk till blanketten (obs! bara ett arbetsmaterial).

3. RFoD har nu ingen del i själva ansökningsprocessen, men svarar gärna på frågor som rör ansökningarna och fortsätter jobba för att arrangörernas villkor ska stärkas. 

4. Eventuella rättelser skickas direkt till Kulturrådet via er inloggning på deras hemsida.

5. Det är inte längre nödvändigt att ha stöd från landsting/region utan annan finansiering räknas också för att få Kulturrådets arrangörsstöd.

6. Även arrangörer utan koppling till riksförbund kan söka Kulturrådets arrangörsstöd.

 

Övrig information

Här kan du läsa mer om arrangörsstödet och de bidrag du kan söka direkt från Kulturrådet! 


Riksförbunden anser att beslutet om ändrade regler är förhastat

Statens kulturråd har beslutat förändra bidragsgivningen till några av musiklivets organisationer som tillsammans representerar över 400 föreningar som regelbundet arrangerar konserter.

Med anledning av detta har Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet och Sverige Orkesterförbund skrivit till Kulturrådet och gett synpunkter på vad vi tycker är ett förhastat beslut.

Läs hela skrivelsen här.


Bidragsbesluten för nuvarande omgång meddelas under februari månad 2018.