Skip to content

Om RFoD

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) bildades 1981 av folkmusiker och -dansare. Det fanns ett stort behov av att skapa nätverk för dansens och folk- och världsmusikens utövare. Det behovet kvarstår fortfarande och RFoD har nu bland sina över 17 000 medlemmar musiker, dansare, ensembler, pedagoger och folk- och världsmusikarrangörer.

RFoD verkar aktivt för att stärka folk- och världsmusikgenrens ställning och för att skapa bättre förutsättningar för genrens utövare. Vi vill förbättra villkoren och att speltillfällen ska bli fler. RFoD driver även mångfalds- och jämställdhetsprojekt.

En viktig del av verksamheten är att starta samarbeten, bilda nätverk och vara spindeln i nätet för alla de projekt som syftar till att etablera, förnya och synliggöra musikens och dansens alla aktörer. Stallet i Stockholm drivs av RFoD och har sedan starten år 2000 etablerat sig som Sveriges främsta scen för folk- och världsmusik.

RFoD är en viktig och initierad röst i den svenska kulturpolitiken och en självklar remissinstans för alla offentliga utredningar inom kulturområdet.

Här kan du läsa om RFoDs historia

Här kan du läsa RFoDs stadgar

Här kan du läsa RFoDs senaste verksamhetsberättelse