Skip to content

Vad är RFoD?

Riksförbundet för Folkmusik och Dans är en inkluderande och inspirerande organisation som fångar upp aktuella behov och bidrar till samhällsutvecklingen. RFoD präglas av öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för sina medlemmar och sin omvärld.

Vi stärker förutsättningarna för det ekosystem som alla aktörer inom folkmusiken och dansen utgör och verkar för ökade möjligheter till professionalisering.

Förbundet verkar för att våra genrer berör och är närvarande i människors liv.

RFoD samlar en stor bredd av arrangörer i hela landet och främjar utveckling och samverkan inom arrangörsleden.

Vi arbetar för att våra medlemmar ska attrahera nya målgrupper och ny publik och därigenom öka status och synlighet för de genrer som ryms inom begreppen folkmusik och dans.

För att kunna förverkliga vår vision har Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) tagit fram en långsiktig strategi som ska löpa mellan åren 2021 t.o.m 2025. Strategin behandlar visionens olika delar och ska kunna brytas ned i mål och delmål inför kommande års verksamhetsplanering.

Läs strategi 2021 – 2025 här!

Personal

Thuva Härdelin
Verksamhetsledare RFoD
070-924 84 66
thuva@rfod.se

Peter Bothén
Stallet, producent/verksamhetsledare
076-525 17 73
peter.bothen@rfod.se

Ina Flid Fridell
Ekonomiassistent, ansvarig för medlemsregister
 RFoD
076-525 17 74
ina.flid@rfod.se

Kasia Syty
Stallet, kommunikatör & producent
073-871 81 81
kasia.syty@rfod.se

RFoD's styrelse

Eva Omagbemi
Ordförande
Malmö
073-680 40 78
eva.omagbemi@rfod.se

Isak Bergström
Vice ordförande
Örebro
isak.bergstrom@rfod.se

Ledamöter

Alar Kuutmann
Torshälla
016-35 85 24
070-555 29 80
alar.kuutmann@rfod.se

Allan Skrobe
Malmö
allan.skrobe@rfod.se

Markus Falck
Umeå
markus.falck@rfod.se

Robin Cochrane
Stockholm
robin.cochrane@rfod.se

Pia Pohjakallio
Stockholm
pia.pohjakallio@rfod.se


Klara Andersson

Malmö
klara.andersson@rfod.se

Valberedning

Peter Ahlbom (sammankallande)
Stockholm

Hanna Andersson

Irene Ala-Jukuri
Eskilstuna

Revisorer

Eva Yng
Legitimerad revisor

Jan-Anders Andersson
Föreningsrevisor