Skip to content

Samverkan

För att göra vår röst starkare och göra det möjligt att förverkliga fler idéer och drömmar samverkar vi ofta och gärna med andra i kulturlivet.

folkgalan.se

Galans mål är att höja genrens status, uppmärksamma dess främsta artister och aktörer samt bjuda publik och medverkande på en årligen återkommande, oförglömlig fest.

mais.se

MAIS arrangerar utbildning för arrangörer och arbetar för att förändra och förbättra reglerna för anslagsgivning till de ideellt arbetande arrangörsföreningarna.

NFK - Nordisk Folkmusikkommitté

NFK:s mål är att stärka det traditionella misik- och dansarvet i Nordiska länder genom samarbete mellan organisationer, instituter, forskare, lokaler och utövare samt kunskapsutbyte för bättre kulturella upplevelser både i och utanför Norden.

 

kulturdebatt.nu

Koalitionen är ett nätverk som samlar de krafter som verkar i och kring kultur med målet att stimulera den kulturpolitiska debatten och vid behov skapa opinionsbildande plattformar.

spelmansforbund.se

Världens musik och dans drivs av Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Eric Sahlström Institutet i samarbete med Kulturens. Målet är att synliggöra folk- och världsmusik och –dans och göra genren tillgänglig för fler.

kulturens.se

Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet inom musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form etc. och arbetar med föreningar med målet att stödja och utveckla den ideella kulturen.

lattjodrom.com

Lattjo Drom (trevlig resa) är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för att främja utveckla uppmuntra och ge kunskap om det romska kulturarvet och då i första hand det nordisk romska med särskilt fokus på Romanofolket Resande. Organisatör till Nordic Romani Festival -> http://lattjodrom.com/nordic-romani-festival/ .

historiska.se/kalendarium/

Kåldolmens dag äger rum den 30 november på Historiska muséet i Stockholm och är en folkfest för hela familjen då vi firar Sveriges brokiga och mångfacetterade historia.

Samarbetsnämnden för folklig dans