Vad är RFoD?

Riksförbundet för Folkmusik och Dans är en inkluderande och inspirerande organisation som fångar upp aktuella behov och bidrar till samhällsutvecklingen. RFoD präglas av öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet för sina medlemmar och sin omvärld.
Vi stärker förutsättningarna för det ekosystem som alla aktörer inom folkmusiken och dansen utgör och verkar för ökade möjligheter till professionalisering. Förbundet verkar för att våra genrer berör och är närvarande i människors liv. RFoD samlar en stor bredd av arrangörer i hela landet och främjar utveckling och samverkan inom arrangörsleden.
Vi arbetar för att våra medlemmar ska attrahera nya målgrupper och ny publik och därigenom öka status och synlighet för de genrer som ryms inom begreppen folkmusik och dans.

För att kunna förverkliga vår vision har Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) tagit fram en långsiktig strategi som ska löpa mellan åren 2021 t. om 2025. Strategin be- handlar visionens olika delar och ska kunna brytas ned i mål och delmål inför kommande års verksamhetsplanering.