Nytt uppdrag för samverkan i musiklivet!

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan där RFoD ingår, ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och har tilldelats två miljoner kronor för den första delen.

MAIS är ett samarbetsorgan för tio musikriksförbund i Sverige, som representerar 1 500 arrangerande musikföreningar.

Uppdraget innebär att, tillsammans med musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert- och turnéproduktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turnéer och samproduktioner över regionsgränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i hela Sverige.

MAIS kommer inom ramen för samspelsavtalet att samarbeta med övrigt musikliv, det vill säga regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik.

Projektet riktar sig till det fria musiklivet, det vill säga fritt verksamma professionella, svenska eller internationella, musiker, musikskapare, producenter och arrangörer i Sverige.

Första steget är att rekrytera en styrgrupp med representanter från musiklivets olika delar. Även personal med uppgift att initiera en dialog med de relevanta samarbetsparterna kommer att rekryteras. Under projektets gång kommer MAIS arbeta med konkret pilotverksamhet i form av turnéutveckling. För hela uppdraget beräknas fyra miljoner kronor som utbetalas i olika omgångar under uppdragets period som är från oktober 2017 till augusti 2019.

Mer information om Samspel finns hos MAIS och Musikverket.