Ny publikgräns för arrangörer från 1 juni

Riksdagen har nu beslutat om nya publiktak för arrangörer som träder i kraft tisdag 1 juni. Öppningarna kommer att regleras av Folkhälsomyndigheten i tre etapper eller ”nivåer”. Givet en nedåtgående smittspridning och samtidigt ökad vaccinationsbas kommer publiktaken att höjas och regleras i relation till om konserten sker inomhus eller utomhus, lokalens storlek samt om platsen är anvisad eller ej. 

Skärmdump från folkhalsomyndigheten.se

Just nu är vi i Nivå 3, vilket betyder – inomhus max 8 oplacerade eller 50 sittande vid anvisad plats; utomhus 100 oplacerade, 500 vid anvisad plats. När det gäller anvisande av plats så träder automatiskt vissa begränsningar in om lokalen inte är tillräckligt stor, en sittande besökare skall t.ex. har 1 meter i sidled samt framåt och bakåt. 

Vid planering och genomförande av kommande konsertverksamhet beakta följande anvisningar från Folkhälsomyndigheten och betänk också att det kan förekomma olika bud inom regioner beroende på smittläget. 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
I Folkhälsomyndighetens föreskrift framgår alla åtgärder för arrangörer* 

Gemensamt för all konsertverksamhet är att arrangören ska 

 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas 
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion 
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta 
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit 
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna 
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

För konserter utan anvisad sittplats inomhus och utomhus ska arrangören dessutom 

 • beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller området 
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts 
  tydligt anslå maxantalet 
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids 
  Maxantalet ska beräknas så att varje deltagare utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter, inomhus 10 kvadratmeter. 

För konserter med anvisad sittplats inomhus och utomhus ska arrangören dessutom se till att 

 • sällskap ska hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt 
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer 
  Om sällskapet uppgår till fler än fyra deltagare ska arrangören dela upp sällskapet med högst fyra personer i varje sällskap. 

Allmänna råd för Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Trängsel kan undvikas genom att 

 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökarnas ankomsttid 
 • arrangören kan informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel (exempelvis vid flerdagarsevenemang såsom festivaler) 
 • anvisa besökare till olika in- eller utgångar 
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer 
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i lokalen – exempelvis genom markeringar på golvet eller marken 
 • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig 
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i mindre utrymmen. 


*Sammanställningen av föreskrifter har hämtats från Svensk Jazz.