Musiklivet bjuder in till öppen musikpolitisk debatt

Musikpolitisk debatt inför valet 2018 på Stallet (Nybrogatan 7) den 11 april kl. 11:00 – 13:00

Musikliv för alla

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många – men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom? Hur ser förutsättningarna ut för internationell verksamhet? Och hur uppfyller dagens statliga musikpolitik våra kulturpolitiska mål?

Nätverket ”Ett musikliv för alla”, som hittills samlar 21 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid önskat en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Onsdagen den 11 april kl 11.00-13.00 bjuder vi in till en offentlig musikpolitisk debatt på Stallet vid Nybrokajen i Stockholm.

Debatten är öppen för alla, men anmäl din närvaro senast den 9 april till info@ettmusiklivforalla.se. Till debatten är kulturansvariga från alla riksdagspartier inbjudna att medverka.

I vårt Facebookevent återkommer vi snart med fler detaljer.

Läs hela vårt upprop på www.ettmusiklivföralla.se. Där presenterar vi gemensamt fem anledningar till varför det statliga anslagen till svenskt musikliv behöver en oberoende genomlysning.

Bakom uppropet står:
Folkets Hus och Parker
Föreningen svenska tonsättare
Föreningen Sveriges Jazzmusiker
Kammarmusikförbundet
Kontaktnätet
MAIS – Musikarrangörer i Samverkan
Musikcentrum Riks
Musikerförbundet
RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
RFoD – Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet Svensk Jazz
Riksförbundet Visan i Sverige
SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare
Svenska Oberoende Musikproducenter
Svensk Live – Unga arrangörsnätverket
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Svenska Folkdansringen
Sweden Festivals
SYMF – Sveriges Yrkesmusikerförbund