Samlingsförsäkringen är en medlemsförmån och gäller både för vår verksamhet inom förbundets egna verksamheter och för våra medlemsföreningar som gått med i försäkringen. Den omfattar bl a egendom, ansvar, rättsskydd ochtjänsteresa. Olycksfallsförsäkringen gäller för deltagare under våra aktiviteter. Försäkringens omfattning ser du i försäkringsbrev och villkor. 

 

Pris:

< 50 medlemmar: 500 kr/kalenderår

51-250 medlemmar: 1000 kr/kalenderår

> 250 medlemmar: 1500 kr/kalenderår 

 

Försäkringsbrev 

 

Villkor för:

Samlingsförsäkring Företag 

Kombinerad företagsförsäkring 

Tjänstereseförsäkring Företag 

Kollektiv Olycksfallsförsäkring Vid skada ring till Folksam på telefonnummer 0771-960960 och uppge försäkringsnumret 272056 .