Information om avveckling av Kulturens

RFoD har under drygt 10 år samarbetat med Kulturens Bildningsförbund kring folkbildning.

Samarbetet upphör 2024 efter beslut om avveckling av förbundet.

Se nedan för vanliga frångor gällande avvecklingen av Kulturens verksamhet.

Avveckling och framtid

Kommer Kulturens lägga ner all verksamhet?

All statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet kommer att avslutas vid årsskiftet. Efter årsskiftet kommer Kulturens endast att fortsätta att driva ett Arvsfondsprojekt fram till juli 2024, då all verksamhet upphör. 

Hur ser tidsplanen för avvecklingen ut?

All statsbidragsberättigad studieförbundsverksamhet kommer att avslutas vid årsskiftet 2023/2024.  

Vad betyder avvecklingen för oss som samarbetsförening?

De åtaganden som Kulturens har för studieförbundsverksamheten under 2023 kommer att genomföras som planerat.  

Finns det några framtidsvisioner om en omstrukturering inom Kulturens för att fortsätta att bedriva bildningsverksamhet?

Nej.

Kommer vi som samarbetsförening ha ett samarbete med Kulturens i framtiden?

Nej. 

Finns det ingen som kan ta över Kulturens verksamhet? 

När föreningens överenskommelse med Kulturens har avslutats, kan föreningen inleda samarbeten med andra studieförbund.   

Finns det delar av Kulturens verksamhet som kommer kunna fortsätta på andra sätt?

Nej, inte som vi vet i dagsläget. Det är ett beslut som kommer att tas av Kulturens stiftare och medlemsorganisationer.  

Verksamhet, samarbete och rapportering

Kan vi som samarbetsförening fortsätta samarbetet som vanligt nästkommande månader?


Ja, fram till den 31 december 2023. 

Ska jag fortsätta rapportera in närvaro?

Ja. Fortsätt som tidigare med att registrera närvaro, kommunicera aktiviteter och lägg in marknadsföringsmaterial t ex affischer osv i e-tjänsten. 

Om vi har aktiviteter med Kulturens under det sista kvartalet av 2023 ska vi fortfarande skicka över affischer och annan kommunikation till Kulturens e-tjänst?

Ja. Fortsätt som tidigare med att registrera närvaro, kommunicera aktiviteter och lägg in marknadsföringsmaterial t ex affischer osv i e-tjänsten. 

Kan jag föranmäla verksamhet som kommer genomföras efter ert besked om avveckling?

Ja, folkbildningsverksamhet som genomförs fram till årsskiftet ska planeras och föranmälas i e-tjänsten. Närvaro ska registreras och listan ska signeras och skickas in som vanligt. Information om kommande kulturprogram ska marknadsföras, och marknadsföringsmaterial, som affischer och liknande, ska läggas in i e-tjänsten.   

Är det någon idé att rapportera ny verksamhet före årsskiftet till er?

Ja, all folkbildningsverksamhet som genomförs fram till årsskiftet ska rapporteras. Närvaro ska registreras och listan ska signeras och skickas in som vanligt. Information om kommande kulturprogram ska marknadsföras, och markandsföringsmaterial, som affischer och liknande, ska läggas in i e-tjänsten.

Om vi hittar ett annat studieförbund att samarbeta med före årsskiftet, kan vi byta tidigare då?

Det går bra att byta studieförbund före årsskiftet. Innan ni byter studieförbund mejla Kulturens Bildningsverksamhets stabsadministratör på INFO@KULTURENS.SE

Hur länge vi kan vara kvar i Kulturens och sköta löneutbetalning via er?

Löneutbetalningstjänsten för arvoden till ledare stängs den 31 januari 2024. Det betyder att arvodesunderlaget för arbete som utförts fram till 31 december kan skötas av Kulturens administration. Underlag måste vara inskickade senaste 15 januari för att säkerhetsställa löneutbetalning till den 25 januari.  

Vad händer med de körer som har medlemskap i We are voice genom Kulturens, finns det något sätt att fortsätta ta del av det rabatterade priset?

Kontakta We are Voice för att höra hur just er kör kan lösa detta. Kulturens samarbete med We are Voice avslutas vid årsskiftet.  

Kostnadsersättningar och regionala folkbildningsmedel 

Vad händer med kostnadsersättningar som vi inte fått för utförda folkbildningsaktiviteter?

Alla överenskomna kostnadsersättningar kommer att betalas ut under förutsättning att inlämnade underlag är relevanta för den verksamhet som har bedrivits. Stoppdatum för inskickande av ekonomiska underlag (fakturor, kvitton, transaktionsbevis, hyresavtal och dylikt) är 31 januari 2024.

Kommer vi att få kostnadsersättning för det som är planerat fram till årskiftet?

Ja, under förutsättning att den inplanerade aktiviteten genomförs som planerat och rapporteras enligt våra riktlinjer. Efter att de ekonomiska underlagen (fakturor, kvitton, transaktionsbevis, hyresavtal och dylikt) skickas in kommer kostnadsersättning att utbetalas.
Är det någon idé för oss att ansöka om regionala folkbildningsmedel?  
Det är en felaktig uppfattning att Kulturens är någon form av bidragsinstans. Det går inte att söka om regionala folkbildningsmedel.

Vad händer med medel som Kulturens regioner använt för folkbildningsinsatser i olika delar av landet?

De finns inte längre kvar när Kulturen avvecklas. 

Lokaler och utrustning 

Hur länge kommer replokaler finnas kvar?

Lokalerna kommer att finnas kvar och kan nyttjas av Kulturens deltagare fram till årsskiftet 2023/2024.

Vad händer med utrustningen som finns i replokalerna? Kommer den säljas?

Det kan vi tyvärr inte svara på i dagsläget. Information kommer att publiceras på Kulturens webbplats när vi har svar på det.

Cirkelledare och studiecirklar 

Måste jag gå ledarutbildningen om ni ändå ska lägga ner?

Ja, om du ska leda en studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet ska du genomföra Kulturens ledarintroduktion. Kontakta din regionala verksamhetsutvecklare för information. Ledarutbildningen finns som självstudiekurs för de som vill, läs mer på:
KULTURENS LEDARUTBILDNING

Vad innebär avvecklingen för oss som är cirkelledare?

Du som cirkelledare fortsätter att bedriva dina cirklar och/eller andra folkbildningsarrangemang fram till årsskiftet.

Vad betyder det tråkiga beskedet om ’nedläggning’ för vår lilla grupp? Kommer detta påverka oss?

Den folkbildningsverksamhet ni bedriver kan fortsätta att genomföras i Kulturens regi eller i samarbete med oss fram till årsskiftet. Därefter behöver ni hitta ett annat studieförbund för att bedriva er folkbildningsverksamhet.

Hur tänker ni kring utbetalningar av kostnadsersättningar för våra studiecirklar och andra folkbildningsarrangemang?

Kostnadsersättningar kommer att betalas ut som vanligt, eftersom verksamheten avvecklas är det viktigt att kvitton och andra kostnadsunderlag, transaktionsbevis, hyresavtal eller liknande skickas in till Kulturens kansli i direkt anslutning till 2023 års verksamhet är avslutad. Kulturens behöver få in alla underlag innan 31 januari 2024.

Läs om rutiner för kostnadsersättningar här:
KOSTNADSERSATTNINGAR