Skip to content

Länkar och tips

Lästips

Arrangörshandboken (2013)

Arrangörer på musikområdet (2013)

Musikers och komponisters synpunkter på arrangörer: Sammanställning av en enkätundersökning 2012 (2013)

Handlingsplan för traditionell musik och dans (2012)

Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012 (2012)

Marie Länne Persson ”Källan i Slaka – en bok om svensk folkmusik” (2014) – boken innehåller CD som man kan lyssna på här.