Försäkring

Samlingsförsäkringen är en medlemsförmån och gäller både för vår verksamhet inom förbundets egna verksamheter och för våra medlemsföreningar som gått med i försäkringen.

Den omfattar bl a egendom, ansvar, rättsskydd ochtjänsteresa. Olycksfallsförsäkringen gäller för deltagare under våra aktiviteter. Försäkringens omfattning ser du i försäkringsbrev och villkor.

Pris:

< 50 medlemmar: 500 kr/kalenderår

51-250 medlemmar: 1000 kr/kalenderår

> 250 medlemmar: 1500 kr/kalenderår

Vid skada ring till Folksam på telefonnummer 0771-960960 och uppge försäkringsnumret 272056.