Låtskrivartävling folkmusik 2021 – Stallet Världens Musik

I denna tid där uppdragen försvunnit för de allra flesta, vill vi hitta olika sätt att stimulera och uppmuntra musiker till skapande. Inte bara för att överleva utan att komma ut ur detta med ny kompetens och nya erfarenheter.

Därför utlyser Stallet Världens Musik i samarbete med Riksförbundet för Folkmusik och DansKulturens BildningsverksamhetKungliga Musikaliska Akademien och Musikcentrum Riks en låtskrivartävling, där processen är en viktig del i upplägget. Läs mer HÄR