Kulturministern bjuder in till dialog

Kulturminister Amanda Lind bjöd med kort varsel in till ett digitalt möte den 11 augusti med anledning av hur situationen ser ut för hösten. Kulturdepartementet genomför flera dialoger med olika branschaktörer för att få en bild av hur covid-19 påverkar kulturområdet. För RFoD´s del var det MAIS – Musikarrangörer i Samverkan som representerade oss. Vid dialogen lyftes frågor om hur förutsättningarna för våra medlemmars verksamhet ser ut inför hösten när det exempelvis gäller ekonomi och rådande begränsningar. Hur kan vi gemensamt verka för att begränsa smittspridningen samtidigt som jobb och försörjning inom kulturlivet räddas? 

Inom ett par veckor återkommer kulturministern med information om vad som kommer att gälla framöver. Förbunden inom MAIS samarbetar för att lyfta gemensamma frågor och ser positivt på att kulturministern bjudit in MAIS till dialog i den här frågan. RFoD ser fram emot återkoppling från ministern i kommande veckor.