”Kulturens kapillärer” – stöd till ideella kulturföreningar

Ideell Kulturallians och Postkodsstiftelsen fördelar stöd till ideella kulturföreningar i utlysningen ”Kulturens kapillärer”. Skicka in din ansökan senast den 7 april!


Är du engagerad i en ideell kulturförening som jobbar lokalt i Sverige? Då kan du söka krisstöd till verksamhet och projekt! I satsningen ”Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige.

https://www.ideellkultur.com