Kontakt

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
Nybrokajen 11, fack 3
111 48 Stockholm

Org.nr. 802010-9255
Bankgiro 5815-3289

E-post: info@rfod.se

Fakturaadress: faktura@rfod.se

Kontakta styrelsen

Kommer snart

Thuva Härdelin
Verksamhetsledare RFoD
070-924 84 66
thuva@rfod.se

Ina Flid Fridell
Assistent, ansvarig för medlemsregister
 RFoD
076-525 17 74 (inte växel!)
ina.flid@rfod.se

Peter Bothén
Stallet, producent/verksamhetsledare
076-525 17 73
peter.bothen@rfod.se

Kasia Syty
Stallet, kommunikatör & producent
073-871 81 81
kasia.syty@rfod.se