Kallelse till RFoD:s medlemsmöte 2017

Välkommen till RFoD:s medlemsmöte 2017!

Tid: 14 maj 2017 kl 10.00
Plats: Rum Hildegård på Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm.

Förslag till dagordning 

§1  Val av Mötesfunktionärer

§2   Fastställande av mötets behörighet

§3   Fastställande av röstlängd

§4   Information om årsredovisning och ekonomi 2016

§5   Information om verksamhetsplan och budget 2017

§7   Ev. Fyllnadsval

§8   Arrangörsfrågor

§9   Övriga frågor

§10  Mötets avslut