Kallelse till RFoD:s förbundsstämma

Tid: 12 maj 2024 kl 10.00 – 12.00 
Plats: Digitalt på Zoom

Anmäl dig till förbundsstämman HÄR.

Länk till mötet skickas ut den 11 maj.

Dagordning: 

§1   Val av mötesfunktionärer och två protokolljusterare. 
§2   Fastställande av mötets behörighet 
§3   Fastställande av röstlängd 
§4   Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse. 
§5   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§6   Beslut om verksamhetsplan. 
§7   Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande av arbetsgrupper. 
§8   Fastställande av medlemsavgifter. 
§9   Fastställande av budget. 
§10  Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen. 
§11  Val av två revisorer och två suppleanter. 
§12  Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande. 
§13  Övriga frågor. 

Inlämning av eventuella motioner senast 21 april.

Möteshandlingar finns att ladda ner här:
RFoD Verksamhetsberättelse 2023
RFoD Verksamhetsplan 2025-2026
Stallet Verksamhetsberättelse 2023
Stallet Verksamhetsplan 2023-2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse