Kallelse till RFoD:s förbundsstämma 2020

Välkommen till RFoD:s förbundsstämma 2020!

Tid: 10 maj 2020 kl 15.00 

Handlingar finns att ladda ner här på hemsidan: 

Dagordning förbundsstämma 10 maj kl 15.00
Värdegrund RFoD
RFoD Verksamhetsplan 2020
RFoD Verksamhetsplan 2021-2022
Stallet Verksamhetsplan 2020-2022
Verksamhetsberättelse RFoD och Stallet 2019
Årsredovisning 2019
RFoDs budget för 2020

Mötet hålls i Zoom, länk erhålles efter anmälan här: https://form.jotform.com/201163289117048