Inbjudan till Sveriges arrangörer

festival2

Nu är Samspel i begrepp att starta arbetet med TurnéFest, uppdragets tredje pilotturné, en modell med hela landet som bas. Den planeras att genomföras under en begränsad och intensiv tidsperiod hösten 2018, veckorna 45 och 46. Syftet med TurnéFest är att lyfta fram samarbetet mellan interregionala krafter i ett nationellt perspektiv.

I denna turnéform prioriteras och premieras stor geografisk spridning, tidsintensitet och genreexponering. Som TurnéFests positiva effekter spånas en betydande medial uppmärksamhet och en ökad förväntning hos publiken.

Inom ramen för TurnéFest-veckorna kommer Samspel att arrangera fem nationella turnéer i genrerna visa, jazz, klassisk musik, nutida konstmusik och världsmusik.

  • Som arrangör kommer du aktivt delta i urvalsprocessen av artisten som ska på turné. Läs om proceduren på hemsidan: http://samspelsverige.se/turnefest/
  • Samspel subventionerar i denna turnéform resekostnader för artisterna.
  • TurnéFest/Samspel tillämpar användning av ett turnéwebbverktyg som i största möjliga mån ska används för kommunikation och turnésamordning.

Som turnésamordnare för genren världsmusik har Samspel engagerat Silvia Sardeira. Hon nås på mailadress jazziparken@gmail.com.

Anmäl ditt intresse som arrangör för TurnéFest senast den 22 november 2017 till din samordnare (adress se ovan)!