Inbjudan till debatt, FOLK YOU och Lästips

INBJUDAN TILL KULTURPOLITISK DEBATT:

 

Ska vi ha ett fritt musikliv och i sådant fall under vilka villkor?

Av anslagen till musik går i dagsläget bara 10 procent till det fria musiklivet samtidigt som hälften av den musik som Sveriges konsertpublik möter spelas utanför musikinstitutionerna. Det är hög tid att reformera musikpolitiken och säkerställa mångfalden i musikutbudet. Uppropet Ett musikliv för alla! vill att de offentliga anslagen till musiken över lag ska öka så att det fria musiklivets andel fördubblas och så att 30 procent av varje musikinstitutions resurser ska kunna användas till att involvera det fria musiklivet.

Vad vill politikerna? Välkommen till en kulturpolitisk debatt om det fria musiklivets roll och villkor arrangerad av de tjugo organisationerna* bakom Ett musikliv för alla! 

När? Onsdagen den 28 maj kl 13.00-15.00.

Var? ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Debatten direktsänds också på webben – mer info på www.ettmusiklivforalla.se.

 

ELLER PÅ NÄTET! Debatten kommer direktsändas via webben – information om detta kommer publiceras på www.ettmusiklivforalla.se.


Inledande anförande av: Martin Q Larsson, Karin Inde, Jan Granvik och Ulrika Holmgaard.

Medverkande politiker: Gunilla Carlsson (S), Ulf Nilsson (Fp), Cecilia Magnusson (M), Tina Ehn (Mp), Bengt Berg (V), Per Lodenius (C), Lars-Axel Nordell (KD)

Moderator: Calle Nathanson

Läs mer om uppropet på www.ettmusiklivforalla.se

 

 

 

FOLK YOU HAR BILDAT FÖRENING!

 

Folk You’s  stadgar bygger på målsättningen att använda, utveckla och sprida folkmusik och dans av och för unga.


Styrelse
Ordförande: Lydia Malmqvist
Kassör: Erik Rask
Ledamöter: Ville Syri, Anja Hellström, Anton Schneider.

Häng med på vad som händer, gilla Folk You på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Folk-You-FolkV%C3%A4rldsmusik-och-dans-f%C3%B6r-unga/474605915943567?fref=ts

Bli medlem i Folk You
Vill du var vara med? Registrera dig som medlem helt gratis! 
https://docs.google.com/forms/d/1AAI2YhlSEMHONd0OFJJZ9Ciwd-rNCxxf2hkD3zPeQz8/viewform

Kontakt

Erik Rask:
072-563 76 00

erik@folkyou.se

Folk Yous styrelse väljer varje år ”årets Folk You-låt”

I år är det Alla Fagras ”Frihet”, lyssna på:
http://allafagra.blogspot.se/2011/12/frihet.html 

 

 

 

LÄSTIPS FÖR ARRANGÖRER!

 

Nu är skriften ”Allt ljus på arrangörerna” lanserad och möjlig att beställa från Kultur i Väst

Kultur i Västs konsulenter för arrangörsutveckling har arbetat med en genomlysning av arrangörernas förutsättningar i Västra Götaland. Många av er arrangörer har svarat på våra enkäter som ligger till grund för genomlysningen. Resultatet – skriften ”Allt ljus på arrangörerna!” är en bra källa till fördjupad kunskap kring att vara arrangör men också en inspiration – eller varför inte ett bra argument – för just din verksamhet. 

Beställ till dig själv eller för att ge till andra i din kommun. Skriften är gratis! Klicka här för att beställa!