Har du lagt ditt förslag till prisvinnare på Folk & Världsmusikgalan?

Folk & Världsmusikgalans förslagslåda är öppen till och med den 4 november. Här kan du lägga ett eller flera förslag på prisvinnare!

FÖRESLÅ VINNARE HÄR!

Det kommer att delas ut sju priser vid Folk & Världsmusikgalan i Skellefteå 15 april. Och till alla dessa kan du föreslå vilka som ska belönas när den dagen kommer.  

Utmärkelserna på Folk & Världsmusikgalan tilldelas pristagare som gjort stort intryck under åren 2021-2022 och är verksamma i Sverige.
Huvudarrangör för Folk & Världsmusikgalan är RFoD – Riksförbundet för Folkmusik och Dans tillsammans med galans huvudpartners, som för 2023 är Folkmusikens Hus, Eric Sahlström Institutet och Folk You – Folkkultur för unga. Priskategorier, kriterier och juryinstruktioner är framtagna av de fyra organisationerna gemensamt.

RFoD bekostar priserna Årets Artist, Årets Kompositör, Årets Utgåva och Årets Arrangör. ESI bekostar Årets Hederspris, Folkmusikens Hus bekostar Årets Traditionsbärare och Folk You bekostar priset Årets Nykomling.

Här är de olika priserna vid galan 2021 med kriterier:

Årets artist
Kan vara en enskild artist eller en grupp som under 2021-22 utmärkt sig musikaliskt, på scen och med ett starkt personligt uttryck och bra scenisk kommunikation. Någon/några som synts extra mycket på festivaler eller i andra publika sammanhang och med en tydlig koppling till folklig tradition.
5 nominerade

Årets nykomling
Här ligger fokus på dem som inte är kända ännu men som har stor potential att slå igenom på allvar. Kan vara en ung grupp eller solist med rötterna i folklig tradition men också någon som startat en karriär sent i livet och som under 2021-22 tagit ett stort kliv framåt i sin karriär.
3 nominerade

Årets arrangör
Vi vill uppmärksamma alla dem som med ideellt och engagerat arbete bidrar till att konserter och festivaler blir av. Priset går till en arrangör som under 2021-22 nått framgång eller stärkt sin position med ett aktivt arrangörskap och ett för genren och dess publik bra koncept och program.
3 nominerade

Årets utgåva
Vi belönar en utgivning, fysisk eller digital. Här går priset till en utgåva med tydlig koppling till folklig tradition, som under 2021-22 utmärkt sig genom hög kvalitet – konstnärligt, innehållsmässigt och tekniskt.
3 nominerade

Årets Kompositör
Priset är ett specialpris som delas ut genom ett samarbete mellan Stim och RFoD. Det avser att öka medvetenheten om att det skrivs ny musik inom folk- och världsmusikgenrerna.
Inga nomineringar, endast vinnare utses och offentliggörs under galan.

Årets hederpris
Detta pris tilldelas en individ eller aktör som med sin gärning bidragit till att de traditionsbaserade kulturarven inom musiken och/eller dansen lever och utvecklas.
Pristagaren offentliggörs under galan men inga nominerade utses.

Årets traditionsbärare
En levande tradition där dåtid möter nutid är vår genres livsnerv. Priset går till någon som under 2021-22 utmärkt sig genom att levandegöra och förmedla en folklig tradition från när eller fjärran.
3 nominerade

Under oktober månad kan du föreslå vinnare till alla sju kategorier. Alla förslag publiceras förstås på folkgalan.se. Därefter är det olika jurygrupper som utser de nominerade och därefter vem som tar hem 2023 års pris.