Folk & Världsmusikgalan tar paus – utvärderar under 2019

Det årliga evenemanget Folk & Världsmusikgalan har hög ambition att höja genrens status, uppmärksamma dess främsta artister och aktörer samt bjuda publik och medverkande på en årligen återkommande, oförglömlig fest. Kommande året 2019 behöver dock arrangörerna en paus för att komma tillbaka med en ännu mer slagkraftig, framtidssäkrad och hållbar gala 2020.

Under 2019 kommer man att arbeta för en starkare organisation och bättre finansiering för kommande galor. Med arrangörernas respektive kunskaper och kompetenser kan det skapas ett ännu bättre program och nå en större publik.

– Vi är redan igång att planera för 2020 och fram till 2022. En av motiveringarna bakom beslutet att pausa galan är att vi som anordnar den vill använda det kommande året till att utveckla galan och förankra den i fler led. – säger Thuva Härdelin, ny verksamhetsledare för RFoD.

Efter nio år har Folk & Världsmusikgalan etablerat sig som ett omistligt årligt evenemang som har samlat arrangörer, musiker, dansare, spelmän i de största svenska städerna Stockholm (2010 och 2015), Göteborg (2011), Malmö (2012), Gävle (2013), Umeå (2014), Västerås (2016), Helsingborg (2017) och Norrköping (2018). Lokalt har galan också årligen resulterat i en rad aktiviteter under veckan närmast före galakonserten. Många regionala aktörer engagerade sig i dansuppvisningar, spelträffar, seminarier och andra aktiviteter.

Galan har fungerat som en nationell angelägenhet för professionella utövare i genren och fyller en viktig funktion för dem att kunna nå en ny publik. Genom nomineringar, priser och uppmärksamhet kring galakvällen har man velat skapa ökade möjligheter för genrens artister att få fler spelningar och större publik i Sverige och utomlands – detta arbete kommer att fortsätta. Men även galor kan behöva ta paus. En tid arrangörerna vill använda till att arbeta fram ännu bättre system och metoder för att skapa det fantastiska evenemang och branschfest som galan är.

Folk & Världsmusikgalan arrangeras av Riksförbundet för Folkmusik & Dans, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen och Kulturens Bildningsverksamhet. Det är ett i musiksammanhang helt unikt samarbetsprojekt.

Beslutet om pausandet av galan fattades av samverkansrådet bestående av Thuva Härdelin (RFoD), Peter Bothén (RFoD/Stallet Världens Musik), Christoffer Lundström (Kulturens), Marianne Halling (Folkdansringen) Patrik Andersson Tidman (SSR) och Hadrian Prett (Eric Sahlström Institutet).

Vid eventuella frågor kontakta: info@folkgalan.se