Eric Sahlström Institutet söker en VD samt en Intendent

Eric Sahlström Institutet är nationellt folkmusikcentrum för folkmusik och dans med ett särskilt ansvar för nyckelharpan. Centrumverksamheten innebär att vi tillsammans med genrens aktörer samt musik- och dansinstitutioner arbetar med verksamheter och projekt för att främja alla människors möten med folkmusiken, dansen och nyckelharpan. Eric Sahlström Institutet bedriver längre och kortare utbildningar för nyckelharpa, fiol, folkdans samt sång och andra instrument. Utbildningarna drivs under tillsyn och med stöd från Myndigheten för Yrkeshögskolans Konst och Kultur utbildningar.

VD

  • Ansvar för budget och ekonomi.
  • Personalansvar och ansvar för driftsunderhåll av fastigheten.
  • Övergripande ansvar för utbildningarna.
  • Ansvar för verksamhetsutveckling och nätverksarbete vad gäller centrumverksamheten på regional, nationell och internationell nivå. Exempelvis seminarieverksamhet och ungdomsverksamheter.
  • VD samarbetar med och rapporterar till styrelsen för Stiftelsen Eric Sahlström Institutet och styrelsen för Eric Sahlström Institutet AB.

Den som söker Vd tjänsten bör ha erfarenhet från arbete med ekonomi och ledningsarbete samt vara en kreativ projektsamordnare.

Intendent

  • Ansvar för förvaltning och utveckling av utbildningsverksamheten samt ingå i ledningsgrupp för utbildningarna.
  • Ansvar för kursadministration och administrativa kontakter med Myndigheten för Yrkeshögskolan.
  • Ansvar för att samordna och leda lärarmöten samt uppföljning av dessa.
  • Ansvar för att samordna och leda möten med berörd personal för planering och genomförande av aktiviteter i huset.

Du som söker tjänsten som intendent bör ha erfarenheter från arbete inom utbildningsområdet.

Skicka din ansökan till Michael Näslund, Eric Sahlström Institutet, Bruksgatan 3, 74850 Tobo eller michael.naslund@esitobo.org.

Frågor:         Tf VD              Michael Näslund, 0295-342-93
                      Ordförande    Ingela Thalén, 0702-17 37 16
                      Personalrepr  Ami Dregelid, 070-360 34 34

Sista ansökningsdag 15 oktober 2015.