Enkät för arrangörer: hjälp oss få en överblick över nuvarande läget och påverka beslutsfattare inom kultur!

Coronakrisen har drabbat många i kulturlivet. Många har behövt ställa om sin verksamhet eller i värsta fall ställa in den. 

Tillsammans med de övriga riksförbunden i MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – gör vi nu en gemensam översyn kring hur mycket verksamhet som skulle blivit av men som ställts in av på grund av pandemin under sommarperioden. 

Vi har skapat en enkät för er att svara på, och den kan ni hitta HÄR.

Syftet med enkäten är att vi snabbt behöver få en samlad bild över hur det ser ut i hela landet för att kunna påverka politiker och beslutsfattare att finna lösningar för det hårt utsatta kulturlivet. Det är viktigt att vi som förbund får så bra kunskap som möjligt om läget och vi hoppas därför att ni kan ta er tid att besvara frågorna. 

Vi önskar svar senast måndag 31 augusti

Stort tack på förhand för er tid och engagemang!