Deltagare sökes för festival/konferens i Island!

FOLKMUSIKER OCH FORSKARE, FÖRELÄSARE OCH SPELMÄN!

Vi söker Dig som på olika sätt engagerar Dig i nordisk traditionell musik och dans eller vidare sett traditionell musik och dans i Norden och som vill delta på konferensen och musikfestivalen TRADITION FOR TOMORROW den 20-23 augusti i Akureyri, Island.

OM KONFERENSEN

Konferensens tre huvudteman är:

1. Det unika och interrelaterade nordiska kulturarvet inom musik och dans

                      a) Forskning som ägnar sig åt musik- eller danstraditioner i ett av de nordiska länderna.

                      b) Forskning som ägnar sig åt att hitta liknande element i de olika musik- och danstraditionerna i de nordiska länderna.

 2. Tradition >< evolution – det nordiska i världen och världen i Norden

                      a) Utveckling, trender och influenser i dagens traditionella musik och dans i de nordiska länderna.

                      b) Scener, scenprogram, finanser och publikationer i omvandling

3. Tryggande av det immateriella kulturarvet: bevara >< skydda, arkiverade traditioner >< levande traditioner

Mer information om och anmälan till konferensen hittar Du här: CALL FOR PAPERS 

 

OM MUSIKFESTIVALEN

De deltagande artisterna kommer erbjudas möjligheten att spela både på musikfestivalen i anslutning till konferensen och på andra scener samt genomföra workshops. För den musicerande forskaren och föreläsande dansaren är det även möjligt att delta både som artist och konferensdeltagare!

Vi vill att Sverige ska representeras på ett så mångfaldigt sätt som möjligt! Du kan anmäla Dig både som soloartist och grupp. Sista datum för intresseanmälan är 1 april och om Du väljs ut kommer Du få det bekräftat senast den 1 maj.

 

TILL DIG SOM VILL DELTA SOM ARTIST/WORKSHOPSLEDARE

Skicka en beskrivning av vad Du/Ni vill framföra på TRADITIONS FOR TOMORROW samt vilka workshops Du/Ni vill genomföra och skicka med exempel på Din/Er musik eller dans till Sofia Joons (sofia.joons@rfod.se) eller Gunnar Brandin (ssr@spelmansforbund.se). I gruppen som väljer ut deltagare till musikfestivalen ingår Sofia Joons, Gunnar Brandin, Maria Bojlund och Lars Farago.

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Konferens-festivalen arrangeras av Nordisk Folkmusik Kommitté, där Sverige representeras av Riksförbundet för Folkmusik & Dans (RFoD) och Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). För att finansiera Sveriges deltagande på konferensfestivalen kommer vi tillsammans söka bidrag för resor och uppehälle. Vi kan idag inte utlova något gage, men kommer göra vårt bästa för att kunna betala i varje fall små gager till de medverkande artisterna.

 

Mer information om TRADITION FOR TOMORROW: www.tradition.is