Dags att nominera!

 

Nu är det återigen dags att börja tänka på vem du vill ska sitta i RFoDs styrelse. Det här är din möjlighet att påverka vilka som ska vara med och styra RFoDs verksamhet under den kommande perioden, 2014 – 2016. 

 

Nomineringsprocessen går till på följande sätt: 

 

Skicka namn och kontaktuppgifter (om möjligt) till den person du tycker är lämplig att sitta i RFoDs styrelse till eva@mixmusik.com senast den 28 februari 2014. Valberedningen tar hand om förslagen som kommit in och kommer därefter att göra avvägningar enligt valberedningens riktlinjer för att få fram ett bra förslag till styrelse inför årsstämman 12-13 april i Stockholm.

 

Valberedningens förslag kan du ta del av den 28 mars.  I valberedningen sitter Eva Omagbemi, sammankallande, Erik Gunnarsson, Jon Söder och Eva Romell. 

 

Sätt igång och nominera nu!

 

Hälsningar

 

 

Eva Omagbemi