Skip to content

Folkbildning

RFoDs och Kulturens nya musiker-, dans- och arrangörsstöd

Vi erbjuder våra medlemmar att genomföra folkbildning genom RFoD och Kulturens såväl arrangörer som enskilda medlemmar och musikerbolag som är medlemmar i RFoD och som inte är en förening. Föreningar kan ansöka direkt till Kulturens om att bli samarbetsförening med Kulturens och ange att de är medlemmar hos RFoD. 

Ni kan redovisa den tid ni träffas och lär tillsammans i studiecirkeln. Det gäller både repetitioner, låtskrivning, koreografi, planering med mera, så länge ni är minst tre personer som träffas minst 9 studiecirkeltimmar. För att en sammankomst ska ge ett utbyte för deltagarna krävs att minst tre personer medverkar på sammankomsterna. 

Genom att bedriva folkbildningsverksamhet kan delar av genomförandekostnaderna täckas av verksamhetsmedel. 

De olika verksamhetsformerna inom folkbildning

Studiecirkel

Minst tre personer, inklusive läraren, träffas digital eller fysiskt och gör musik, dansar eller genomför något annat som innebär ett lärande tillsammans. En cirkel kan bestå av till exempel bandmedlemmar, men också av andra personer som arbetar med exempelvis webb, PR, foto, utbildning med mera. En studiecirkel kan också vara korta eller längre kurser, arrangörskunskap, komposition eller danskurser. Kravet på studiecirkeln är att det ska finnas ett lärande och att deltagarna deltar fritt och frivilligt. En studiecirkeltimme motsvarar 45 minuter.  

Ledaren ska genomgå Kulturens ledarutbildning https://www.kulturens.se/ledare/ledarutbildning/  

När ledaren har genomfört ledarutbildningen och cirkeln är startad finns möjlighet för ledaren att söka kompetenscheck för vidareutbildning https://www.kulturens.se/ledare/kompetensutveckling/ 

 

Kulturprogram

Ett minst 30 minuter långt offentligt framträdande inom kultur räknas som ett kulturprogram. Uppträdandet ska vara affischerat eller på annat sätt offentliggjort och kan vara allt från en dansuppvisning, teaterföreställning, konsert, eller en vernissage. Ett kulturprogram kan vara fysiskt eller digitalt. Kulturens logga ska finnas med i all marknadsföring inför och under arrangemanget. 

Att redovisa folkbildning

Hur fungerar det?

  1. För att komma igång med folkbildningsverksamhet behöver vi information från er. Du börjar med att visa ert intresse i ett mejl till kansliet på RFoD.
  2. När ni fått klartecken från kansliet är det dags att ange vilka som är med i gruppen, namn och personuppgifter. Bifoga även en kort verksamhetsbeskrivning som beskriver vad folkbildningsverksamheten handlar om, hur den ska genomföras och hur det gemensamma lärandet går till samt planerat antal träffar.
  3. Ledaren går den digitala ledarutbildningen https://www.kulturens.se/ledare/ledarutbildning/
  4. När ledaren genomfört utbildningen föranmäler RFoD till Kulturens.
  5. Ledaren ansöker om e-konto hos Kulturens https://www.kulturens.se/digitala-tjanster-foreningar/ 
  6. När listan är godkänd av Kulturens, loggar ledaren in och registrerar närvaro och signerar när verksamheten är genomförd. 
  7. RFoD administrerar utbetalning till er två gånger per år.