Arrangörsstöd 2017 – länken är uppe!

Det är dags att söka stöd från Kulturrådet för konsertverksamhet 2017. Är du medlem i RFoD och arrangerar konserter och har kommunalt/regionalt stöd kan söka detta stöd genom RFoD (OBS! Ej föreningar som enbart arrangerar festivaler).

Ansökan görs online på Kulturrådets hemsida och ska vara oss till handa senast 30 september 2016. Tänk på att förbereda ansökan i så god tid som möjligt.

Ansökningar inkomna senare än 30 september kommer inte att behandlas. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Länken till ansökningsblanketten är:

http://liquid.kulturradet.se/lfserver/a327

Alla våra aktiva medlemsföreningar har fått ett epost-meddelande med en pdf-mall med ansökan som ni kan använda som arbetsmaterial (det går tyvärr inte att fylla i den, men man kan använda den som exempel på frågor och skriva utkast t.ex. i Word). 

Riktlinjer för bidrag samt förklaring om hur man ansöker kan ni läsa HÄR.