Årets arrangörsstöd fördelat!

I onsdags kom besked om Kulturrådets fördelning av årets verksamhetsstöd och projektbidrag till musikarrangörer.

Beloppet som fördelats mellan RFoD´s medlemsföreningar/arrangörer är i stort detsamma som förra året, lite drygt 2 100 000 kr. I övrigt ser det ut som vår genre står sig bra i årets fördelning av verksamhetsstöd och projektbidrag.

Fyra medlemsföreningar som sökt bidrag tidigare år har valt att inte söka i år. Detta kommer vi inom RFoD att följa upp, då vi är intresserade av att veta orsakerna till detta.
Bland RFoD´s medlemsföreningar är det endast en som fått avslag på sin ansökan.

På Kulturrådets hemsida kan ni hitta listor på alla beviljade verksamhetsbidrag samt projektbidrag.