Arangörsstöd 2018: länken är uppe!

Det är dags att söka stöd från Kulturrådet för konsertverksamhet 2018! 

Ansökan görs online på Kulturrådets hemsida och ska lämnas in senast 5 oktober 2017.
Viktigt: ingen dispens kommer kunna ges till sent inkomna ansökningar. Ansökningar inkomna senare än 5 oktober kommer att avslås.

Länken till ansökningsblanketten är:
http://liquid.kulturradet.se/lfserver/A327

Riktlinjer för bidrag samt förklaring om hur man ansöker kan man läsa HÄR.

Bidragsbesluten meddelas via e-post under februari månad 2018.