Nyheter

Kallelse till förbundsstämman

Datum: lördag, den 26 maj 2018

Tid: kl 13.00

Plats: Eric Sahlström Institutet, Bruksgatan 3 i Tobo

Motioner och stadgeändringsförslag skall inlämnas till styrelsen minst tolv veckor före

förbundsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av mötesfunktionärer och två protokolljusterare.

2. Fastställande av mötets behörighet.

3. Val av kommittéer och andra utskott som stämman önskar utse.

4. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Beslut om verksamhetsplan.

7. Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande av arbetsgrupper.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Fastställande av budget.

10. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen.

11. Val av två revisorer och två suppleanter.

12. Övriga val

13. Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.

14. Behandling av under stämman väckta frågor.

RFoDs årstämma sker i anslutning till Akustiskt i Tobo 18. En fin liten festival där man som publik kommer riktigt nära musiken och artisterna. All den energi och spänning som skapas på den lilla scenen når direkt den omgivande publiken i den vackra och akustiskt glada salen. Efter det blir det dans natten lång. Se Facebookevent för detaljer!

Mer info och hitta till ESI:

 
 

Musikpolitisk debatt inför valet 2018 på Stallet (Nybrogatan 7) den 11 april kl. 11:00 – 13:00

Musikliv för alla

Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många – men hur ser egentligen hela bilden ut? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom? Hur ser förutsättningarna ut för internationell verksamhet? Och hur uppfyller dagens statliga musikpolitik våra kulturpolitiska mål?

Nätverket "Ett musikliv för alla", som hittills samlar 21 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid önskat en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Onsdagen den 11 april kl 11.00-13.00 bjuder vi in till en offentlig musikpolitisk debatt på Stallet vid Nybrokajen i Stockholm.

Debatten är öppen för alla, men anmäl din närvaro senast den 9 april till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Till debatten är kulturansvariga från alla riksdagspartier inbjudna att medverka.

I vårt Facebookevent återkommer vi snart med fler detaljer.

Läs hela vårt upprop på www.ettmusiklivföralla.se. Där presenterar vi gemensamt fem anledningar till varför det statliga anslagen till svenskt musikliv behöver en oberoende genomlysning.

Bakom uppropet står:
Folkets Hus och Parker
Föreningen svenska tonsättare
Föreningen Sveriges Jazzmusiker
Kammarmusikförbundet
Kontaktnätet
MAIS - Musikarrangörer i Samverkan
Musikcentrum Riks
Musikerförbundet
RANK - Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
RFoD - Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet Svensk Jazz
Riksförbundet Visan i Sverige
SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare
Svenska Oberoende Musikproducenter
Svensk Live - Unga arrangörsnätverket
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Svenska Folkdansringen
Sweden Festivals
SYMF - Sveriges Yrkesmusikerförbund
 
 

Nu är Kulturrådets länk för redovisning av arrangörsstöd för år 2017 uppe, och det betyder att fr.o.m. idag kan våra arrangörsföreningar skicka in sina redovisningar.

Redovisningen görs online via länken: http://liquid.kulturradet.se/lfserver/R327_2018

Det går tyvärr inte att spara redovisningsblanketten i processen, så vi rekommenderar att skriva all information först på era egna datorer (t.ex. i Word) och sedan klippa och klistra svaren i blanketten.

Deadline för redovisningen är 4 maj, och det är viktigt att ni skickar era redovisningar i tid. Efter kl.24:00 stängs blanketten ner.

OBS! Kolla noggrant att alla fält i blanketten är ifyllda, annars kan det bli fel vid inlämningen och er blankett skickas inte. Alla obligatoriska fält är markerade med *. Om något obligatoriskt fält behöver lämnas tomt (t.ex. antal män/kvinnor/annat i era styrelser), skriv "0" istället.

Om ni har frågor kring redovisningen, tveka inte att kontakta oss på kansliet via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., så hjälper vi er bäst vi kan.

Nu har vi ett beslut om fördelning av det statliga arrangörsstödet för 2018. Vi har i år haft 2 100 000 kr att fördela jämfört med 1 383 000 år 2017. Det är en ökning med 717 000 kr jämfört med förra året som görs tack vare regeringens budgethöjning till det fria kulturlivet. RFoD var den organisation som fick den absolut högsta höjningen av alla de riksorganisationer som sökte för vidareförmedling av bidrag till sina arrangörsföreningar. Det visar att RFoDs medlemsföreningar har ett angeläget och jämställt program som håller en hög konstnärlig kvalitet. Bland beviljade ansökningar återfinns också tre nya föreningar.

Det är RFoDs verkställande utskott som tagit beslutet om fördelning efter förslag från arrangörsrådet som 2018 har utgjorts av Irene Ala-Jukuri, Sonia Braska, Astrid Selling och Pernilla Willman. 

Stödnivåerna är alla bedömda utifrån följande riktlinjer:

  • Hur mycket vi har fått tilldelat i medel från Kulturrådet.
  • Hur många berättigade ansökningar som inkommit och hur de står i paritet med varandra, vad gäller uppfyllda kriterier.
  • Hur stor är omfattningen av den professionella och kontinuerliga konsertverksamheten? Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4 konserter med professionella musiker genomförs per år.
  • Hur innefattar verksamheten de kulturpolitiska prioriteringarna? De kulturpolitiska prioriteringarna innebär arbete för jämställdhet, verksamhet för och med barn och ungdomar samt mångfaldsarbete.
  • Hur mycket kommunalt och regionalt stöd får föreningen?
   

Sökande organisation

Beviljat

Ankaret Kulturförening

130 000

Bergshamra för alla

15 000

Boda Hembygdsförening

60 000

Burträsksvängen

90 000

FaluFolk Musik & Dans

90 000

Felan - förening för folkmusik och dans

60 000

Folkmusik i Linköping

25 000

Folkmusikföreningen Valshuset

100 000

Folkmusikparaplyet i Dalarna

33 000

Föreningen Folkmusikkaféet Allégården

150 000

Föreningen Midvinterton

50 000

Fridals Kulturförening

20 000

Hässleholms Folkforum

50 000

Klubb SAM

50 000

Kulturfören. KAOS, Kultur Ansvar Och Skaparglöd

0

Kulturföreningen Tontroll

30 000

Malmö Folkmusikförening

170 000

Medelpads Folkmusikförbund

55 000

Musikföreningen Apoteket

40 000

Nivren FDG

40 000

Örnsköldsviks Folkmusikförening

60 000

Pitebygdens Musikförbund

25 000

SFG, Samrådet för Folkmusik i Gävleborgs län

60 000

Svenskt-Arabiskt Kulturcenter

45 000

Tangofolk Malmö

20 000

Teaterföreningen Sláva

50 000

Torshälla Finska Förening

50 000

Umeå folkmusikförening

333 000

Urkult

50 000

Världens Musik och Dans i Västmanland

60 000

Västmanlands-dala nations studentspelmanslag

15 000

Vätterbygdens folkmusikförening

40 000

VisaFolk - Visor & Folkmusik i Sörmland

34 000

   

Summa

2 100 000

När någon i arrangörsrådet anmält jäv, har den personen inte deltagit i varken beredning eller beslut av aktuell ansökan.

I arrangörsrådet har följande jäv anmälts: Irene Ala-Jukuri: Kulturföreningen Tontroll och Torshälla Finska Förening. Sonia Braska: Folkmusik i Linköping.

petter_seander_2015_0_0.jpg

 

Viral marknadsföring – en föreläsning och workshop om att förbättra dina chanser att nå igenom bruset

med Petter Seander från Birds Will Sing for You

När: måndag 4 december 2017

Frukost/kaffe 9.30 - 10.00

Föreläsning 10.00 - 12.00

Lunch 12.00 - 13.15

Workshop 13.30 - 16.00 inkl. kaffepaus

Var: Malmö Live, Lokal: Live 14

För vilka: Yrkesverksamma frilansmusiker och arrangörer inom RFoD.

Arrangörer: Musikalliansen och RFoD. I samarbete med Musikcentrum Syd.

Dagen startar med en föreläsning med möjlighet att ställa frågor och fortsätter sedan med en workshop för 6–8 musiker och arrangörer.

Föreläsning Hur presenterar jag min akt eller mitt program - fallgropar och tips

- grundplanering - när, var och hur?

- vilket material behövs?

- vad är en bra text?

- vad är en bra bild?

- skillnaden i materialförutsättningar digital/fysisk värld

- filmat material - sociala medier/musikvideo

- vikten av en röd linje

- vikten av "snabba historier" som leder till "djupa historier”

- hur ser en bra pitch ut?
- sociala medier – bra och dåligt innehåll för musiker/arrangörer

- vad är en rimlig digital närvaro - vilka tjänster är användbara?

Workshop (Obs! Begränsat antal platser.)

Här presenterar du ett eget case eller din verksamhet och får feedback av Petter.

Feedback ges på bl.a. texter, bilder, digital närvaro, årsplanering med fallgropar och fördelar.

Anmälan görs här: https://musikalliansen.typeform.com/to/dTGpWJ
Sista anmälningsdatum är fredag 24 november

I samband med anmälan beskriver du kortfattat din verksamhet.

Till föreläsningen krävs ingen speciell förberedelse. Däremot får du gärna ta med dig - för din verksamhet - specifika frågor!

Vill du medverka i workshopen behöver du förbereda texter, bilder och hur du arbetar med PR och marknadsföring. Om fler än 8 personer anmäler sig görs ett urval av deltagarna baserat på beskrivning av din verksamhet samt fördelning musiker/arrangörer. Vi meddelar dig i god tid innan om du har en plats.

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och kaffe.