Aktuellt

Thuva Härdelin börjar som ny verksamhetsledare för RFoD den 1 november efter sjutton verksamma år i Malmö.

 Thuva HrdelinFoto Kristofer juel 

Under tiden i Malmö har Thuva varit verksam som musiker, producent, pedagog och arrangör. Hon har också varit projektledare för ett flertal projekt inom musikområdet, bla med kompetensutveckling och mångfald i RFoD´s stora projekt Katapult för mångfald 2013 -2014.

Som folkmusiker känns Thuva igen som medlem i spelmansfamiljen Härdelin från Delsbo i Hälsingland där hon också är bokare och festivalansvarig för anrika Delsbostämman sedan ett par år tillbaka. Thuva blev riksspelman 1985 och har sedan dess hörts i olika konstellationer, tillsammans med sin far Thore Härdelin, i mångårigt samspel med ackordionisten Lelo Nika och med många andra.

”Folkmusiken är mitt hjärta och min glädje, den har funnits med mig hela livet. Jag har i mina olika yrkesroller hängivit mig åt att fördjupa mig i traditionell musik såväl som nyskapande och genreöverskridande, lokal som global. Jag tror på det livsbejakande i folkmusiken och dansen, kraften som finns i den och i alla de som utövar och tar del av den.” 

Vem har rätt att använda min musik? 

Tid: onsdag 19 september 15.00
Plats: Stallet Världens Musik - Stallgatan 7 Stockholm
Facebook evenemang 

Medverkande:
Thorbjörn Öström, jurist – STIM Svenska tonsättares internationella musikbyrå
Ulrika Wendt, jurist – SAMI Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation
Anton Gunnars, jurist – Musikerförbundet
Moderator:
Dan Lundberg, arkivchef - Svenskt visarkiv 

Bakgrunden till seminariet är att just nu pågår det stor aktivitet bland folk och världsmusikgenrens aktörer. Artister upplever att de blir ”kidnappade” och utnyttjade i sammanhang de inte står för. Därför vill vi ta reda på:

  • Vilka regler gäller?
  • Vad är tillåtet att ”låna”?
  • Hur får man använda sig av upphovrättsskyddat material i skrift, i sociala medier, youtube filmer etc.?
  • Hur går man till väga om man vill få rättelse på det man tycker är otillbörlig användning av sina konstnärliga uttryck?
  • Vart kan man vända sig om man vill få rättelse?

Seminariet är öppet för alla och kan följas här nedan eller via RFoD:s facebooksida i samarbete med Kulturens. 

 

Här kan man läsa några artiklar och upprop som skrivits av aktörer inom genren:
http://www.news55.se/tt-nyheter/kanda-folkmusiker-i-protest-mot-populism/
https://www.svd.se/nej-vi-tanker-inte-lata-populisterna-anvanda-var-musik
https://www.dt.se/artikel/kultur/debatt-oroa-er-inte-sd-folkmusiken-mar-fint
https://www.sydsvenskan.se/2018-08-17/nationalismen-hotar-den-svenska-kulturen
 

Som de flesta av våra arrangörsföreningar redan vet, har Kulturrådet ändrat sina regler kring fördelning av statligt arrangörsstöd. Enligt det nya beslutet, ska riksförbunden inte längre vidareförmedla stödet, istället ska stöd sökas direkt från Kulturrådet. Samtidigt togs regeln om nödvändig kommunal finansiering bort, nu krävs inte stöd från kommun eller landsting utan andra alternativa finansiärer kan användas. De viktigaste förändringar för RFoD:s medlemmar är följande:

1. Redan fr.o.m. kommande sökningsomgång, som startar den 18 september, ska arrangörer söka pengar direkt från Kulturrådet. INGEN möjlighet till förlängd deadline kommer att beviljas!

2. Ansökningsblanketten kommer att finnas på Kulturrådets hemsida och fylls i samt skickas in online. Men till skillnad från tidigare system, går det att spara utkastet under processen. Redan nu kan du se den nya blanketten: Länk till blanketten (obs! bara ett arbetsmaterial).

3. RFoD har nu ingen del i själva ansökningsprocessen, men svarar gärna på frågor som rör ansökningarna och fortsätter jobba för att arrangörernas villkor ska stärkas. 

4. Eventuella rättelser skickas direkt till Kulturrådet via er inloggning på deras hemsida.

5. Det är inte längre nödvändigt att ha stöd från landsting/region utan annan finansiering räknas också för att få Kulturrådets arrangörsstöd.

6. Även arrangörer utan koppling till riksförbund kan söka Kulturrådets arrangörsstöd.

Riksförbunden anser att beslutet om ändrade regler är förhastat

Statens kulturråd har beslutat förändra bidragsgivningen till några av musiklivets organisationer som tillsammans representerar över 400 föreningar som regelbundet arrangerar konserter.

Med anledning av detta har Svensk Jazz, RFoD, Kammarmusikförbundet och Sverige Orkesterförbund skrivit till Kulturrådet och gett synpunkter på vad vi tycker är ett förhastat beslut.

Läs hela skrivelsen här.

Ansökningstiden förlängt till 31/8.

Mer info här:
http://www.rfod.se/aktuellt/11-nyheter/114-ny-verksamhetsledare-sokes

Folkmusikern och forskaren Susanne Rosenberg som har fått utmärkelsen hedersspelman på Kungliga Musikhögskolan. 

Nyckelharps- och fiolspelmannen Josefina Paulson som fått Spelstina medaljen 2018

 

Susanne Rosenberg

Josefina

 

 

 

 

 

 

 

Festivalsommaren är inte riktigt slut än, på Spelstinafestivalen i Torsåker 18/8 kan man höra Josefina Paulson och Lisas

På Stockholms Kulturfestival spelar bl.a 

Bridget & Leif, Stinnerbom Stinnerbom Dubé och Världens Band torsdag 16/8,
ett samarbete mellan Kulturfestivalen och Stallet - Världens Musik.

Lördag 18/8 är det Dans & Spelmansstämma i kungsträdgården från 12.00 till sent på kvällen med JP Nyströms och många fler. 
Stämman arrangeras av Svenska Folkdansringen tillsammans med SSR - Sveriges Spelmäns Riksförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, ESI - Eric Sahlström Institutet och RFoD - Riksförbundet för Folkmusik & Dans.

Samtidigt pågår Göteborgskalaset och Malmöfestivalen där man kan höra Kolonien, Tetra, Världens Band, Tummel, Folkmusikens Queen B och Sallyswag. Roligt med så mycket världsmusik på stadsfestivalerna men väldigt tunt med svensk/nordisk traditionell folkmusik.

Stadsfestivalerna är ett bra tillfälle att presentera svensk professionell folkmusik för en bredare publik. Nåt för oss alla att jobba på!