Aktuellt

Välkommen till RFoD:s medlemsmöte 2017!


Tid: 14 maj 2017 kl 10.00
Plats: Rum Hildegård på Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm.

Förslag till dagordning 

§1  Val av Mötesfunktionärer

§2   Fastställande av mötets behörighet

§3   Fastställande av röstlängd

§4   Information om årsredovisning och ekonomi 2016

§5   Information om verksamhetsplan och budget 2017

§7   Ev. Fyllnadsval

§8   Arrangörsfrågor

§9   Övriga frågor

§10  Mötets avslut


Screen Shot 2017 03 21 at 16.23.10

Ny(A)modigheter - ett projekt drivet av Musikarrangörer i samverkan (MAIS) med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Vad är en modig konsertidé för er?

Vad skulle ni vilja boka men hittills inte vågat?

Som arrangör har du under 2017 möjlighet att ansöka om stöd på upp till 15 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer - konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. I projektet ingår också kompetensutveckling på distans eller under en av våra fyra seminariehelger.

Ansökningsomgång ett av fyra är öppen t.o.m den 30/3!

Hur går det till?

Vilka förbund deltar i projektet?

Hur anmäler vi intresse om att delta?

För mer info och ansökningsformulär besök www.nyamodigheter.se

Mer livemusik till hela Sverige!

KONTAKT

Projektledare Lisa Löfgren

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tel: 08-407 17 41

30/11 Föreläsning om bla digital marknadsföring (med möjlighet till senare workshop)

Petter Seander, CEO i promotionbolaget Birds Will Sing For You ger värdefulla tips om framgångsrika strategier - och farliga fallgropar - när man vill presentera sin akt. Läs intervju med Petter i musikindustrin här.  

• Grundplanering – när, var, hur

• Vilket material behövs?

• Vad är en bra text?

• Vad är bra bild?

• Skillnaden i materialförutsättningar digital/fysisk värld                

• Filmat material - Sociala medier/Musikvideo

• Vikten av röd linje

• Vikten av "snabba" historier som leder till "djupa" historier

• Hur ser en bra pitch ut?

• Vad är en rimlig digital närvaro - vilka tjänster är användbara

Datum/tid: 30/11 Kl 15 – 16

Plats: Stallet i Stockholm, Stallgatan 7

Anmäl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 25/11 kl 12 

I samarbete med Svensk Jazz, Musikalliansen och RFOD

MCÖ, RFOD och Musikalliansen kommer även att arrangera en workshop med Petter Seander som man får söka till. Förutsättningen för att kunna söka är att man tagit del av denna föreläsning då workshopen är en hands-on uppföljning. 

MAIS, där bland annat RFoD ingår söker två projektkoordinatorer på 50 procent till uppdraget ”Samspel – för bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige”

Ansök senast den 30 november. Läs mer på länken!

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan där RFoD ingår, ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och har tilldelats två miljoner kronor för den första delen.

MAIS är ett samarbetsorgan för tio musikriksförbund i Sverige, som representerar 1 500 arrangerande musikföreningar.

Uppdraget innebär att, tillsammans med musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert- och turnéproduktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turnéer och samproduktioner över regionsgränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i hela Sverige.

MAIS kommer inom ramen för samspelsavtalet att samarbeta med övrigt musikliv, det vill säga regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik.

Projektet riktar sig till det fria musiklivet, det vill säga fritt verksamma professionella, svenska eller internationella, musiker, musikskapare, producenter och arrangörer i Sverige.

Första steget är att rekrytera en styrgrupp med representanter från musiklivets olika delar. Även personal med uppgift att initiera en dialog med de relevanta samarbetsparterna kommer att rekryteras. Under projektets gång kommer MAIS arbeta med konkret pilotverksamhet i form av turnéutveckling. För hela uppdraget beräknas fyra miljoner kronor som utbetalas i olika omgångar under uppdragets period som är från oktober 2017 till augusti 2019.

Mer information om Samspel finns hos MAIS och Musikverket.