VACCINATIONSBEVIS FRÅN DEN 1 DECEMBER – DETTA GÄLLER!

Den 1 december infördes vaccinationsbevis vid publika evenemang med fler än 100 besökare. De arrangörer som väljer att använda sig av vaccinationsbevis ansvarar för kontroll och uppföljning. Här följer information om vad som gäller för er som inför krav på vaccinationsbevis och er som väljer att inte göra det.  NYA ALLMÄNNA RÅD FÖR ALLA Folkhälsomyndigheten […]

Continue reading