Låtskrivartävling folkmusik 2021 – Stallet Världens Musik

I denna tid där uppdragen försvunnit för de allra flesta, vill vi hitta olika sätt att stimulera och uppmuntra musiker till skapande. Inte bara för att överleva utan att komma ut ur detta med ny kompetens och nya erfarenheter. Därför utlyser Stallet Världens Musik i samarbete med Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Kulturens Bildningsverksamhet, Kungliga Musikaliska Akademien och Musikcentrum […]

Continue reading